Mosėdžio gimnazija skaito

Paskelbta 27 birželio, 2024 m., skiltyje Naujienos

 

Skuodo rajono savivaldybės mokyklos, dalyvaujančios „Tūkstantmečio mokyklų“ programos Skuodo rajono savivaldybės švietimo pažangos plano įgyvendinime, vykdo ilgalaikę skaitymo motyvacijos didinimo ir gebėjimų lavinimo programą.

Mosėdžio gimnazija gegužės-birželio mėnesiais suorganizavo nemažai skaitymo skatinimo renginių įvairių amžiaus grupių mokiniams. Iš viso įvairiuose skaitymuose, literatūriniuose vaidinimuose, kūrybinėse dirbtuvėse dalyvavo apie 230 mokinių.

Gegužės 7 ir birželio 4 dienomis vyko mokinių skaitymo motyvavimo, mentorystės įgūdžių formavimo veikla ,,Skaitau sau ir Tau“. 5–7 kl. mokinių laukė netradicinės skaitymo pamokos. Pirmiausia skirtingose erdvėse vyko  „Skaitymo maratonas „30×3“. Jo pradžioje bibliotekoje mokiniams buvo pristatytas akcijos tikslas ir akcentuota skaitymo prasmė. Knygų skaitymas, praturtintas įvairiomis užduotimis ir žaidybiniais elementais, kūrė naujas, netikėtas ir įdomias patirtis, kurios išsiaiškintos reflektuojant, dalijantis įspūdžiais.

Kitokių pamokų metu mokiniai skaitė įvairių žanrų tekstus, juos aptarė kartu su mokytojais ir rengė kūrinių inscenizacijas. Mokiniai tapo režisieriais, artistais, pasakotojais: vyko vaidinimai, interpretacijos, rodyti sukurti filmai, skambėjo pačių mokinių atliekama muzika. Mokiniai nors ir labai jaudinosi, bet buvo patenkinti rezultatais ir norėtų, kad tokios dienos taptų tradicija.

Panašus renginys gegužės 17 d. suorganizuotas ir pradinių klasių mokiniams – vyko įsikūnijimo į literatūrinį personažą, ugdymo diena ,,AŠ ir kitas AŠ“. Mokiniai skaitė knygas, aptarė jas su klase ir rengė kūrybines interpretacijas, kurias pristatė aktų salėje. Buvo ir individualių, ir kolektyvinių pasirodymų, kurių metu netrūko kūrybiškumo ir įvairiausių emocijų.

Pirmokai ir ketvirtokai gegužės 15 ir 16 dienomis skaitė kartu su tėveliais. Skaitymai vyko bibliotekoje, netradicinėse lauko erdvėse.

Gegužės 22 d. surengtos literatūrinės kūrybinės dirbtuvės ,,Apie knygas ir mus pačius“. Gimnazistams suorganizuotas skaitymo skatinimo renginys, skirtas rašytojo Romualdo Granausko 85-osioms gimimo metinėms paminėti. Taip pat įsijungta ir į akciją ,,10 metų – Lietuva skaito. 120 metų spaudos atgavimo sukaktis“. Renginyje prisiminimais dalijosi buvusi R. Granausko mokinė, pedagogė, literatė Danutė Dunauskaitė ir laikraščio „Mūsų žodis“ korespondentė, literatūros ir meno puoselėtoja Laima Sendrauskienė. Viešnios nuoširdžiai pasakojo apie jų gyvus susitikimus su rašytoju, kalbėjo apie jo pamokas Mosėdžio mokykloje. Vėliau Mosėdžio akmenų parke prie paminklinio akmens R. Granauskui mokiniai ir mokytojos skaitė ištraukas iš jo knygų. O trečioji dalis, vainikavusi renginį, skirta mokinių kūrybinėmis užduotimis – surasti „dingusį Mosėdį“ pagal rašytojo knygose aprašytas Mosėdžio vietas.

Mokiniams tokios veiklos ne tik patinka ir skatina skaityti, bet ir ugdomi jų individualūs gebėjimai, kūrybiškumo, komunikacinės kompetencijos: formuojami bendravimo, bendradarbiavimo, mentorystės įgūdžiai, pamažu dingsta scenos baimė.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos #NextGeneration EU lėšomis.

„Tūkstantmečio mokyklų“ programą įgyvendina Europos socialinio fondo agentūra.

Nuotraukos iš Mosėdžio gimnazijos archyvo

 

Aldona Jasienė

TŪM programos įgyvendinimo grupės Skuodo rajono savivaldybėje vadovė