Medienos gaminių įmonėje UAB „Baldarys“ vyko funkcinės civilinės saugos pratybos

Paskelbta 26 liepos, 2022 m., skiltyje Naujienos

2022-07-21 11.53 val. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Skuodo priešgaisrinės tarnybos  ugniagesiai gelbėtojai (toliau – Skuodo ugniagesiai gelbėtojai) gavo pranešimą, kad kilo gaisras medienos gaminių įmonėje UAB „BALDARYS“. Nuo gauto pranešimo apie imituotą gaisrą vienoje iš medienos gaminių dirbtuvėje, Skuodo ugniagesiai gelbėtojai  į gaisro židinį atvyko per 7 minutes, papildomai išsiųsta į imituotą gaisro židinį Skuodo rajono savivaldybės Mosėdžio ugniagesių gelbėtojų komanda, ji atvyko  per 12 minučių.

Ugniagesius gelbėtojus pasitiko UAB „BALDARYS“ gamybos direktorius Vilius Pielikis. Jis informavo gelbėjimo darbų vadovą, kad visi darbuotojai evakuoti iš gamybos patalpų ir  laukia saugioje susirinkimo vietoje tolimesnių nurodymų. Gelbėjimo darbų vadovas siekdamas užtikrinti nenutrūkstamą vandens tiekimą  organizavo vandens perpumpavimą ir vandens  atvežimą į gaisravietę. Nustatytas reikalingų gaisrinių automobilių skaičius, žarnų linijų tiesimo kelias. Šalia artimiausio vandens šaltinio buvo pastatytas turintis galingesnį siurblį gaisrinis automobilis. Įsiurbimo  žarnos buvo tiesiamos mechaniniu būdu.

Baigus gelbėjimo darbus UAB „BALDARYS“ gamybos direktorius Vilius Pielikis sakė, kad prieš civilinės saugos pratybas buvo  atnaujintas veiksmų  planas, kilus gaisrui. Po funkcinių civilinės saugos pratybų, jis bus dar kartą patikslintas atsižvelgus į Skuodo rajono savivaldybės administracijos vyriausiosios specialistės Editos Jautakienės ir Skuodo rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos vadovo Mindaugo Jazbučio išsakytas pastabas ir pasiūlymus. Padėkota pratybų iniciatoriui Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Skuodo priešgaisrinės tarnybos vyriausiajam  specialistui Robertui Gurauskui, pavaduojančiam tarnybos viršininką ir visiems ugniagesiams gelbėtojams, kurie kasdien yra pasirengę padėti, gelbėti, nes juk  tai yra viena iš skubesnių  ir svarbesnių pareigų.