Lyderystė: ugdymo karjerai renginių ciklas

Paskelbta 2 liepos, 2024 m., skiltyje Naujienos

Mosėdžio gimnazija, planuodama „Tūkstantmečio mokyklų“ projekto veiklas, ypatingą dėmesį skyrė lyderystės sričiai. Juk mokinys, besimokydamas bendrojo ugdymo mokykloje, savo ateitį regi kaip savarankiška asmenybė, sėkmingai pasirinkusi profesinės karjeros kelią.

Ugdymo karjerai renginių ciklas gimnazijoje prasidėjo nuo balandžio 12 d. surengtos karjeros mugės „Pasirinkimų labirintai“. Joje dalyvavo apie 100 mokinių iš visų savivaldybės mokyklų – tai puikus tinklaveikos pavyzdys.

Mugėje savo studijų programas ir praktines veiklas pristatė 14 šalies ugdymo įstaigų: 3 universitetai, 5 kolegijos ir 6 profesinio mokymo mokyklos. Už geranorišką bendradarbiavimą Skuodo krašto mokinių labui nuoširdžiausia padėka Vilniaus Gedimino technikos universitetui, Lietuvos sveikatos mokslų universitetui, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijai, Kauno technikos kolegijai, Lietuvos Policijos mokyklai, Klaipėdos universitetui, Klaipėdos valstybinei kolegijai, Lietuvos verslo kolegijai, Socialinių mokslų kolegijai,  Klaipėdos technologijų verslo centrui, Klaipėdos E. Galvanausko profesinio mokymo centrui, Klaipėdos turizmo mokyklai, Skuodo amatų ir paslaugų mokyklai bei Karaliaus Mindaugo profesinio rengimo centrui iš Palangos.

Gegužės 6 d.  I–IV kl. gimnazistams organizuotas susitikimas su Užimtumo tarnybos prie LR SADM Klaipėdos regiono karjeros planavimo skyriaus specialiste Monika Baužyte. Lektorė, atvykusi į gimnaziją, išsamiai pristatė Užimtumo tarnybos veiklos kryptis, akcentuodama teikiamas paslaugas mokiniams ir jaunimui.

Gegužės 10 d., viešnagės sostinėje metu, grupė gimnazistų apsilankė Mykolo Riomerio universitete bei Vilniaus kolegijoje. Keletas valandų, praleistų šiose aukštosiose mokyklose, sudarė galimybę mokiniams susipažinti su čia rengiamų profesijų ypatumais, pajausti studento dvasią ir galbūt persvarstyti savo norus renkantis tolesnį gyvenimo kelią.

Kitas lyderystei ir ugdymui karjerai skirtas renginys vedė į Plungę. Gegužės 16 d. lankytasi verslo įmonėje HR, LHM Holding, kur susipažinta su rąstinių medienos namukų gamyba: apžiūrėti keli cechai, stebėta, kaip ruošiama mediena, kaip suneriami namukai iš rąstų bei pagaminami atskiri interjero baldai.

O kaipgi nepasinaudoti proga būnant Plungėje ir neaplankyti Žemaitijos dailės muziejaus. Čia gimnazistai susipažino su M. Oginskių rūmų istorija. Pažintinė ekskursija apie ano meto rūmų gyventojus bei svečius buvo pratęsta mokiniams dvaro kieme organizuotoje edukacijoje ,,Rūmų ponų laisvalaikis“. Išmaniai sudėliotas išvykos laikas leido mokiniams ne tik praplėsti ugdymosi karjerai pažinimo lauką, bet ir lavinti lyderystės, kūrybiškumo, komunikabilumo įgūdžius netradicinėse erdvėse.

Birželio 12 d. buvo suorganizuota išvyka į Šiauliuose įsikūrusias verslo įmones, ugdymo įstaigas. I ir II gimnazijos klasių mokiniai lankėsi UAB ,,Hampidjan Baltic“, kuri užsiima žvejybinės įrangos gamyba ir yra šios srities lyderis pasaulinėje rinkoje. Islandijoje įsikūrusi motininė kompanija „Hampidjan“ – viena iš didžiausių žvejybinių tinklų ir virvių gamintojų pasaulyje.  Po to gimnazistus mielai sutiko priimti ir apie bendrovę papasakojo UAB ,,Interscalit“ darbuotojai. Sužinota, kad šioje įmonėje per mėnesį pagaminama apie 300 tūkst. įvairaus tipo antklodžių ir apie 400 tūkst. pagalvių. Šiuo metu pagaminta produkcija eksportuojama į Vokietiją, Prancūziją, Skandinavijos šalis. Paskutinė vizito vieta – VU Šiaulių akademija. Čia pristatytos universiteto teikiamos studijų programos, suorganizuota ekskursija po Akademijos žymiąją biblioteką, Botanikos sodą.

Visai baigiantis mokslo metams, birželio 13 d. Mosėdžio gimnazijoje suorganizuota netradicinio ugdymo diena – susitikimas su Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atstovų komanda, kuri vedė finansinio raštingumo užsiėmimus 5–7 ir I–II klasėms. Gimnazistai buvo supažindinti su pagrindiniais mokesčių sistemos reikalavimais, o jaunesniųjų klasių mokiniams teorija buvo iliustruota praktiškai ,,Pagalvių mūšio“ pagalba.

Kitą dieną, birželio 14-ąją įgyvendinti paskutiniai šiais mokslo metais Ugdymo karjerai renginių ciklo planai – 5 ir 7 klasių mokiniai pakviesti kelionėn į Telšius. Telšių regioniniame profesinio mokymo centre aplankyta moderni mokykla su turtinga mokomąja baze, darbuotojai papasakojo apie galimybes čia mokytis įvairiausių profesijų jau nuo 9 klasės. AB ,,Žemaitijos pienas“ vaikams buvo įdomu pamatyti ir pasiklausyti, kaip „gimsta“ parduotuvių lentynose ir ant kiekvieno stalo esantys įvairūs pieno produktai.

Mokiniai šiose išvykose, susitikimuose, renginiuose turėjo galimybę pažinti profesinį pasaulį, apgalvoti, kaip atsakingai ir tikslingai susiplanuoti būsimą karjerą.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos #NextGeneration EU lėšomis.

„Tūkstantmečio mokyklų“ programą įgyvendina Europos socialinio fondo agentūra.

Aldona Jasienė

TŪM programos įgyvendinimo grupės Skuodo rajono savivaldybėje vadovė

Nuotraukos iš Mosėdžio gimnazijos archyvo