Informacija apie Skuodo rajono kelių priežiūrą

Paskelbta 26 sausio, 2024 m., skiltyje Naujienos

Žiemos orai – nenuspėjami. Kartais pliaupia lietus, kartais lyjant ima šalti, kartais iš dangaus pasipila snaigių debesys. Sninga, pusto, šąla, lyja, krenta šlapdriba… Visa tai – žiema.

Kylant klausimų dėl Skuodo rajono kelių priežiūros, surinkta informacija iš Skuodo r. sav. administracijos seniūnijų: Kas valo kelius? Su kuo sudarytos sutartys? Kam teikiamas prioritetas valant kelius? Kelintą valandą ryte, esant snygiui, plikšalai, yra pradedami valyti / barstyti keliai? Ar yra padėti, paruošti konteineriai su smėliu kelių / takų pabarstymui. Kas rūpinasi kelių / takų pabarstymu? Kurie keliai priklauso seniūnijos priežiūrai ir kuriais rūpinasi Skuodo  KT?

Aleksandrijos seniūnija

Aleksandrijos seniūnijos kelius valo seniūnijos darbuotojas. Keliai valomi vienu traktoriumi, tad pradedama nuo Aleksandrijos kaimo gatvių ir kelių, o paskui valoma pagal kelių būklę (sniego dangos storį). Iki šiol nebuvo poreikio gatvių valyti švenčių dienomis. Smėlio / druskos mišiniu kelius ir takus pabarsto patys seniūnijos darbuotojai.

Barstyčių seniūnija

 Savivaldybės kelius valo pati seniūnija seniūnijos technika. Prioritetas: keliai, kuriais važiuoja mokyklinis autobusas, ūkininkai išveža pieną, miestelio gatvės, senelių globos namai, ambulatorijos kiemas. Kelių valymas, priežiūra vykdoma darbo laiku. Šeštadieniais, sekmadieniais ar švenčių dienomis yra valoma vadovaujantis susidariusia situacija. Šaligatvių barstymu užsiima seniūnija, smėlis sandėliuojamas uždaroje patalpoje.

Ylakių seniūnija

Keliai valomi sava technika (traktoriais, greideriu). 2023-11-30 atliktas pirkimas sniegui valyti. Paslaugą atlieka ŽŪK ,,Pašarai“ ir ūkininkas Andrius Narmontas. Prioritetas teikiamas keliams, kuriais važiuoja mokykliniai autobusai. Keliai valomi pagal poreikį nepriklausomai nuo paros laiko ar šventinių dienų. Ryte keliai, kuriais važiuoja mokykliniai autobusai, valomi pirmiausia. Jie pradedami valyti nuo 5.00–6.00 val. Konteinerių su smėliu kelių / takų pabarstymui nėra. Kelių / takų pabarstymu rūpinasi seniūnija. Valomi, barstomi tik Ylakių miestelio šaligatviai ir gatvės (sava technika).

Keliai, einantys per Ylakių seniūniją ir priklausantys Skuodo kelių tarnybai, yra:

 Mažeikiai–Skuodas, Pašilė–Augzeliai–Margininkai, Dilbikiai–Skliaustė, Girdeniai–Vižančiai–Dilbikiai, Seda–Pašilė–Ylakiai, Ylakiai–Vabaliai–Prialgava, Ylakiai–Raudoniai–Barstyčiai, Pašilė–Vaičaičiai, Kaukolikai–Nausėdai–Raudoniai, Dilbikiai–Margininkai, privažiuojamasis kelias prie Vižančių, Židikai–Skliaustė–Vainuodė, privažiuojamasis kelias prie Ylakių.

Lenkimų seniūnija
Keliai valomi su seniūnijos traktoriumi, greideriu, padeda ūkininkas B. Černeckis. Sniego valymas pradedamas nuo Lenkimų miestelio centro. Keliai yra pradedami valyti pagal numatomą, esamą situaciją. Konteinerių su smėlio / druskos mišiniu Lenkimų seniūnijoje nėra. Seniūnija turi pasidėjusi druskos mišinį atskirai. Kelių ir šaligatvių pabarstymu rūpinasi seniūnijos darbininkas. Skuodo kelių tarnyba prižiūri kelius Kretinga–Skuodas Nr.218, Lenkimai–Daukšiai–Mosėdis Nr.3704. Kitų kelių priežiūra priklauso seniūnijai.

Mosėdžio seniūnija

Seniūnijos kelius valo 2 ūkininkai. Prioritetas teikiamas tiems keliams, kuriais važiuoja mokyklinis autobusas, gyvena neįgalūs ir dirbantys žmonės. Keliai valomi pagal oro sąlygas ir poreikį. Visose strateginėse vietose pastatyti konteineriai su smėlio / druskos mišiniu ir nuolat pildomi. Seniūnijai priklausantys keliai nebarstomi, miestelio gatvės ir šaligatviai barstomi, ir tuo rūpinasi seniūnija.

Skuodo KT kelių priežiūrai priklauso: Skuodas–Tėveliai–Krakės–Mosėdis–Šaukliai, Šaukliai–Šatraminiai, Mosėdis–Mikulčiai, Mosėdis–Žebrokai, Skuodas–Udraliai–Mosėdis–Šaukliai (plentas).

Seniūnijai priklauso: M.Kaliniškio, Nevočių, Krakių, Gondlaukės, Tėvelių, Gaubių, Virbalų, Palaukės, Plaušinių, Udralių, Tauzų, Mikulčių, Igarių, Baksčių, Naujukų, Šartraminių, Palšių, Šaučikių, Šauklių, Šerkšnių, Bobeliškės kaimai.

Notėnų seniūnija

Notėnų seniūnijoje yra 60 km kelių ir gatvių. Juos prižiūri ir tvarko seniūnija. Sniegas valomas seniūnijos traktoriumi. Pirmiausia valomos gyvenvietes. Stengiamasi, kad kuo greičiau būtų nuvalyti visi keliai, kur žmonėms, mokykliniams autobusiukams ar pienovežiams reikia išvažiuoti.

Keliai, einantys per Notėnų seniūniją ir priklausantys Skuodo kelių tarnybai, yra:

Baidotai–Notėnai–Šliktinė–Mikytai, Prialgava–Šliktinė, Prialgava–Vindeikiai–Notėnai,

Vindeikiai–Jundulai–Šliktinė, Vindeikiai–Kulaliai.

Skuodo seniūnija

Skuodo seniūnijoje kelius valo penki traktoriai, kurie yra paskirstyti pagal teritorijas:

1. Daukšiai, Šekai, Žalgiriai, Kernai, Šakaliai, Budriai.

2. Luknės, Didžioji Paluknė, Kulai I, Kulai II, Gurstiškė, Kanyzelis, Būdvietė.

3. D. Rūšupiai, Guntinas, Pakalniškiai, Narvydžiai, Trūbakiai, M. Rūšupiai, Užluobė.

4. SB „Statybininkas“ Ilgoji g., Sodo tako g., SB „Dobilas“ Rūtų g., pėsčiųjų takas į sodininkų bendrijas, SB „Vasara“ Pavasario g.

5. Kulai I, Puodkaliai, Skuodo priemiestis.

Visi keliai yra vienodai svarbūs, tačiau yra atsižvelgiama į mokyklinio autobuso maršrutus, Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro maršrutus, prižiūrimus senelius. Kadangi kelius valo privatūs asmenys, tai kelių valymo laiko neįtakoja nei paros metas, nei darbo ar švenčių dienos. Valoma pagal poreikį. Stengiamasi kelius nuvalyti iki žmonių vykimo į darbus ar kitas įstaigas laiko. Seniūnija neturi konteinerių su smėlio / druskos mišiniu. Skuodo KT savo kelių pavojinguose ruožuose, šalikelėse, yra papylusi žvyro. Seniūnijos kelių / takų pabarstymu rūpinasi pati seniūnija. Barstomos yra tik įkalnės, nuokalnės, pavojingi posūkiai.

Skuodo miesto seniūnija

Vietinės reikšmės kelių Skuodo mieste ir šaligatvių priežiūra rūpinasi Skuodo miesto seniūnija. Valstybinės reikšmės kelių (Vilniaus, Vytauto, Basanavičiaus, Gedimino ir Laisvės g.) priežiūra rūpinasi AB „Kelių priežiūra“. Seniūnija vietinės reikšmės keliuose sniegą valo savarankiškai, t. y. seniūnijos darbininkai naudodami seniūnijos techniką. Esant poreikiui, kartais samdoma pagalba iš privačių paslaugos teikėjų. Skuodo miesto gatvės valomos 2 traktoriais. Platūs šaligatviai ir aikštelės kieta danga – mažesniu traktoriumi, prie kurio yra prikabintas barstytuvas. Esant slidiems šaligatviams šis traktorius barsto žvyro ir druskos mišinį. Sniegas nuo kitų šaligatvių valomas ratiniu traktoriumi, kuris negali nuvalyti siaurų šaligatvių ar šaligatvių, kurių centre auga medžiai, stovi stulpai ir pan. Šis traktoriukas („Kubota“) nėra galingas, ir jei sniego yra labai daug arba jis itin sunkus, traktorius nepajėgus jo nuvalyti. Problema yra šaligatviai, esantys prie pat valstybinės reikšmės kelių (pvz., dalis Gedimino g., Laisvės g.). Nuvalius sniegą su „Kubota“, po kurio laiko kelininkai, valydami gatvę, užverčia sniegą ant šaligatvių atgal ir seniūnijos traktoriukas tokio sniego jau nebeįkabina.

Pirmiausia valomos pagrindinės gatvės, kuriomis vyksta intensyvesnis eismas, taip pat gatvės, prie ugdymo ir gydymo įstaigų. Vakarais valoma tik išskirtiniais atvejais. Labiau orientuojamasi į darbo pradžią anksti ryte. Švenčių dienomis, jei sninga, valoma taip pat, kaip ir eilinę darbo dieną.

Gatvių barstymo šlapios druskos mišiniu paslauga perkama iš AB „Kelių priežiūra“. Tačiau AB „Kelių priežiūra“ pirmiausia valo / barsto savus kelius ir tik vėliau teikia paslaugas, už kurias jiems mokama. Tai reiškia, kad galima 6.00 val. ryte paskambinti ir užsakyti gatvių barstymo paslaugą, tačiau paslauga bus suteikta tik atlikus valstybinės reikšmės kelių valymo / barstymo darbus. Skuodo mieste yra padėti paruošti konteineriai su smėliu kelių / takų pabarstymui.

Vienas traktorius anksti ryte pradeda valyti naujamiesčio gatves, kitas – senamiesčio. Seniūnija turi 1 barstytuvą. Jis gali būti naudojamas tik plačių šaligatvių barstymui. Visur kitur barstoma rankiniu būdu. Visuomenei naudingą veiklą atliekantys asmenys padeda rankiniu būdu valyti siaurus šaligatvius, tarpus prie pėsčiųjų perėjų. Tačiau seniūnija ne visada turi tokių pagalbininkų. Seniūnijos darbininkai, vairuojantys sniegą valančią techniką, darbo dieną kartais pradeda, jeigu yra poreikis, ir 4.00 val. ryto.

Šačių seniūnija

Per Šačių seniūniją eina regioniniai keliai: Ylakiai–Vabaliai–Prialgava, Kaukolikai–Lyksūdė–Šatės, Kaukolikai–Vabaliai–Barstyčiai, Skuodas–Ersla–Rukai–Žebrokai, Mosėdis–Žebrokai–Šliktinė, kurių seniūnija nevalo. Valomi tik Skuodo r. sav. priklausantys keliai ir gatvės. Jų yra 52 km.

Būklė priklauso nuo oro sąlygų. Visada stengiamasi kuo greičiau nuvalyti. Kol kas seniūnija buvo pati pajėgi laiku nuvalyti kelius. Tačiau yra sudaryti žodiniai susitarimai su asmenimis, kurie galėtų padėti, jeigu kiltų tokia būtinybė. Kelių valymo prioritetas teikiamas gyvenvietėms,  mokyklinių autobusų maršrutams, vietovėms, kuriose gyvena daugiau gyventojų.
 Kelių, šaligatvių valymo darbai atliekami darbo metu, nuo 8.00 val. ryto. Konteinerių su smėliu kelių/ takų pabarstymui nėra. Kelių / takų pabarstymu rūpinasi seniūnija. Seniūnija yra įsigijusi smėlio / druskos mišinio ir techninės druskos, kuria barstomi Šačių gyvenvietės pavojingi ruožai.