Kviečiame teikti paraiškas neformaliojo vaikų švietimo programų akreditavimui 2023 metams

Paskelbta 19 rugsėjo, 2022 m., skiltyje Naujienos

Kviečiame iki spalio 1 d. teikti paraiškas neformaliojo vaikų švietimo programų akreditavimui 2023 metams.
Paraiškas NVŠ programoms akredituoti gali teikti Skuodo rajone registruotos ir veikiančios organizacijos, laisvieji mokytojai, neformaliojo vaikų švietimo teikėjai registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR).

Informaciją apie paraiškų teikimo tvarką, neformaliojo vaikų švietimo programos duomenų pildymo ir registravimo eigą galite rasti čia:

https://www.skuodas.lt/veiklos-sritys/svietimas/neformalusis-vaiku-svietimas-2/neformalusis-vaiku-svietimas/