Kviečiame siūlyti Vertybes, Skuodo rajono savivaldybės nematerialaus kultūros paveldo sąvadui pradėti

Paskelbta 4 vasario, 2023 m., skiltyje Naujienos

Kasmet Lietuvos miestuose ir miesteliuose atsiranda naujų vietinių nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadų, prie kurių sudarymo ypač skatinamos prisidėti vietos bendruomenės.  Neabejotinai Skuodo kraštas turi išskirtinių tradicijų, papročių, tik reikia tai pamatyti, parodyti, įvertinti, stengtis išsaugoti ir puoselėti. 770-aisiais jubiliejiniais metais Skuodo rajono savivaldybė pradės sudaryti Skuodo rajono nematerialaus kultūros paveldo vertybių registrą, kurti vietinį šių vertybių bylų archyvą.

Remiantis UNESCO nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencija, nematerialus kultūros paveldas yra ilgainiui nusistovėjusi veikla, vaizdai, išraiškos formos, žinios, įgūdžiai, taip pat su jais susijusios priemonės, objektai, žmogaus veiklos produktai ir su jais susijusios kultūros erdvės, kuriuos bendruomenės, grupės ir kai kuriais atvejais pavieniai žmonės pripažįsta savo kultūros paveldo dalimi. Šį nematerialų kultūros paveldą, perduodamą iš kartos į kartą, bendruomenės ir grupės nuolat atkuria reaguodamos į savo aplinką, į sąveiką su gamta ir savo istorija, ir jis joms teikia tapatybės ir tęstinumo pojūtį, taip skatindamas pagarbą kultūrų įvairovei ir žmogaus kūrybingumui. Šioje Konvencijoje aptariamas tik toks nematerialus kultūros paveldas, kuris yra suderinamas su esamais tarptautiniais žmogaus teisių dokumentais, taip pat su bendruomenių, grupių ir žmonių savitarpio pagarbos ir tvarios plėtros reikalavimais.

Skuodo rajono savivaldybės administracijos 2022 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. A1-806 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvado nuostatų patvirtinimo“ patvirtinti Skuodo rajono savivaldybės Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvado nuostatai (toliau – Sąvado nuostatai), vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. ĮV-516 „Dėl Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvado nuostatų ir Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvado duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvado nuostatais.

Sąvado tikslas – rinkti duomenis apie Skuodo rajono savivaldybėje išlikusius unikalius istoriniu, kultūriniu, etnologiniu ir kitais požiūriais vertingus, bendruomenėms reikšmingus nematerialaus kultūros paveldo elementus (toliau – Sąvado vertybės), sudaryti Sąvado vertybių registrą, kurti vietinį bylų archyvą ir siekti užtikrinti Sąvado vertybių apsaugą, sudaryti sąlygas jų perimamumui, tęstinumui ir sklaidai.

Teikėjais gali būti kultūros, švietimo, mokslo ir studijų, saugomų teritorijų įstaigos ir institucijos susijusios su etnine kultūra; kaimų, miestelių bendruomenės; nevyriausybinės organizacijos ir pavieniai asmenys, kasmet Skuodo rajono savivaldybės administracijos kultūros ir turizmo skyriui el.p.: [email protected]

iki kovo 1 d. turės pateikti nematerialaus kultūros paveldo tradicijų, reiškinių, elementų pasiūlymų sąrašą (Pasiūlymų sąrašas Nuostatų 1 priedas);

Kviečiame tapti teikėjais ir taip prisidėti prie iniciatyvos aktualizuoti dvasinio tautos kultūros paveldo reikšmę, kuris dėl ypatingo trapumo ir spartaus nykimo reikalauja sutelkti visas įmanomas priemones vertybėms išsaugoti.

Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta atrankos sąvadui komisija kasmet iki gruodžio 15 d. priims sprendimus dėl pateiktų objektų įtraukimo į Sąvadą.

Daugiau apie Sąvadą: https://savadas.lnkc.lt