Kviečiame siūlyti kandidatus Jaunimo apdovanojimams

Paskelbta 1 gruodžio, 2022 m., skiltyje Naujienos

Skuodo rajono savivaldybės Jaunimo reikalų taryba pradeda kandidatų jaunimo (14-29 m.) apdovanojimams atranką ir kviečia visus rajono gyventojus aktyviai siūlyti kandidatus.

Pagrindinis šių apdovanojimų tikslas yra skatinti jaunimą nebijoti išsiskirti, kurti, organizuoti, užsiimti pilietiškomis veiklomis, sportuoti, siekti mokslo ir žinių pasiekimų. Taip pat siekiama pastebėti ir įvertinti aktyvius ir pilietiškus jaunuolius, kurie savo pasiekimais garsina Skuodo rajono savivaldybę bei prie jaunimo užimtumo skatinimo ir problemų sprendimo labiausiai prisidedančius fizinius ir juridinius asmenis.

Labiausiai nusipelnę jaunuoliai bus apdovanoti šiose nominacijose:

  • Metų savanoris – asmuo, aktyviai įsitraukiantis į įvairią visuomeninę veiklą. Tai – toks jaunas žmogus, kuris neatlygintinai skiria savo laiką, energiją, žinias, patirtį  tam kad padėtų kitiems.
  • Metų sportininkas – jaunas žmogus ar žmonių grupė, kurie savo sportiniais pasiekimais garsina Skuodo rajono vardą Lietuvoje ar už jos ribų.
  • Metų protas – asmuo, pasiekęs aukštų akademinių rezultatų, užėmęs aukštas vietas olimpiadose ar panašiuose konkursuose;
  • Metų iniciatyva– idėja / projektas / judėjimas / renginys, atkreipęs didžiausią visuomenės dėmesį ir padaręs didelę įtaką jaunimo gyvenime, skatinęs socialinį pokytį, suteikęs miestui ir rajonui pridėtinės vertės nacionaliniu ar tarptautiniu mastu.
  • Metų menininkas – asmuo ar kolektyvas, stulbinantis bendruomenę kūrybiškumu ir (ar) pasiekęs aukštų rezultatų savo srityje, savo darbais / veikla garsinantis Skuodo rajono vardą;
  • Metų „Jaunimo draugas“ – asmuo / organizacija / įstaiga labiausiai palaikiusi ir prisidėjusi prie jaunimo veiklų ir iniciatyvų įgyvendinimo.
  • Metų jaunasis verslininkas/ūkininkas – tai aktyvus jaunas žmogus, kuris Skuodo rajone yra sukūręs sėkmingą verslą ir savo pavyzdžiu įkvepia bei skatina imtis verslo iniciatyvų ir kitus jaunuosius skuodiškius.

Gyventojų siūlymai priimami iki š.m. gruodžio 23 d.

Nominantus prašome teikti užpildant šią nuorodą: https://docs.google.com/forms/d/1Hv8Av1sGiq9qz_gK8jqGoMkHwcNsxItKvRcEm4GROT8/edit

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO APDOVANOJIMŲ NUOSTATAI