Kviečiame Nevyriausybines organizacijas teikti paraiškas

Paskelbta 14 vasario, 2023 m., skiltyje Naujienos

Projektai, finansuojami Skuodo rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 3 programos „Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programa“ (toliau – programos) lėšomis.

Projektų finansavimo prioritetai:

  • Skuodo rajono žinomumo didinimas
  • Etnokultūros puoselėjimas
  • Veiklų, skirtų reikšmingoms Skuodo rajonui 2023 metų sukaktims paminėti, organizavimas
  • Jaunimo iniciatyvų ir aktyvios visuomeninės veiklos skatinimas

Paraiškos teikėjais gali būti nevyriausybinės organizacijos, Juridinių asmenų registre turinčios nevyriausybinės organizacijos žymą, registruotos ir (arba) vykdančios veiklą Skuodo rajono teritorijoje.

Vienas pareiškėjas gali teikti daugiau nei vieną paraišką.

Mažiausia vienam projektui prašoma suma 500 Eur, didžiausia – 2 000 Eur.

Paraiškos teikiamos elektroniniu būdu iki kovo 15 d. (imtinai)

Paraiškos forma čia

Projekto sąmata čia

Pareiškėjas kartu su paraiška pateikia:

  1. projekte dalyvaujančių partnerių rašytinius sutikimus dalyvauti projekte arba bendradarbiavimo sutartis;
  2. raštą (-us), patvirtinantį (-ius) rėmimo faktą, jei projekte nurodomas bet koks rėmėjo prisidėjimas prie projekto įgyvendinimo (lėšos, patalpų nuoma, paslaugos ir t. t.);
  3. komercinius pasiūlymus ir kitus paraiškoje nurodytus dokumentus.

Kitais būdais pristatytos, kitais nei skelbime nurodytais adresais pateiktos ir (arba) po kvietime nustatyto termino pabaigos pateiktos paraiškos nevertinamos.

Siekiant užtikrinti projektų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, paraiškų taisymas, tikslinimas, pildymas ar papildomas dokumentų teikimas pareiškėjų iniciatyva po jų pateikimo yra negalimas.

Informaciją dėl paraiškų pildymo darbo valandomis teikia Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausioji specialistė  Laura Popovienė el. paštu [email protected], telefonu  8 604  74 675 arba Kultūros ir turizmo skyriaus vedėjas Gintas Andriekus el. paštu [email protected], telefonu 8 686 58 675.

Skuodo rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo aprašas