Kviečiame į susitikimą

Paskelbta 16 birželio, 2022 m., skiltyje Naujienos

Asociacijos „Klaipėdos regionas“ atstovai pristatys Klaipėdos regiono specializacijos strategiją iki 2030 m., kurioje numatyta ne tik visa Klaipėdos regiono ateities vizija, bet ir priemonės, veiklos žemės ūkio plėtrai vystytis.

Daugiau informacijos apie Klaipėdos regiono specializacijos strategiją iki 2030 m. galite rasti: https://klaipedaregion.lt/specializacija/

Kooperatinės bendrovės „Klaipėdos trumpoji maisto tiekimo grandinė“ (Klaipėdos TMTG)  atstovai pristatys savo veiklą. Šis kooperatyvas pateikęs NMA paraišką, gavo finansavimą ir steigia lokalių smulkių ir vidutinių gamintojų prekybos sistemą, kurios tikslas – ūkininkų produkcijos tiekimas / pardavimas ne tik fiziniams asmenims, bet ir švietimo, ikimokyklinio ugdymo įstaigoms ir t.t.

Kooperatinės bendrovės tikslas –  suvienyti net apie 80 viso regiono ūkių. Šiuo metu jau  pasirašytos sutartys dėl logistikos: įrengiamas sandėlis, ruošiama elektroninė platforma (internetinė parduotuvė) ūkininkų užaugintų / pagamintų maisto produktų įsigijimui.  Ši sistema, tai taip pat puiki galimybė parduoti savo produkciją, o logistikos centro atsiradimas, planuojama, leis įstaigoms patogiau ir paprasčiau įsigyti ekologiškus ir kokybiškus produktus maisto gamybai iš vietos ūkių.

Susitikimo metu kooperatyvo atstovai plačiau pasakos apie savo veiklą bei pristatys  mūsų rajonui ūkio plėtros galimybes įgyvendinant trumpąją maisto grandinę.