Inventorizuoti 8 vertingųjų savybių turintys objektai Skuodo rajone

Paskelbta 23 lapkričio, 2021 m., skiltyje Naujienos

Skuodo rajono savivaldybė kartu su Kultūros paveldo departamentu intensyviai padirbėjo dėl nekilnojamo kultūros paveldo inventorizavimo. Per trumpą laiką suinventorizuoti net 8 objektai: 4 architektūriniai, 2 sakraliniai, 1 memorialinis ir 1 istorinis. Skuodo rajonas patenka tarp pirmaujančių inventorizacijos atžvilgiu.

„Džiaugiuosi, kad vertingųjų savybių turintys kūriniai ir kiti daiktai bei vietovės Skuodo rajone patenka į oficialų objektų sisteminį sąrašą. Naudinga informacija apie juos išliks archyvuose“, – minėjo Savivaldybės meras Petras Pušinskas.

Vertingųjų savybių turintys objektai:

Geležinkelio stoties pastatas Skuode;

2 Užluobės kaimo koplytėlės;

Ledžių kaimo koplytėlė;

Ylakių kapinių vartai;

Vaičaičių Šv. Onos bažnyčios varpinė;

Notėnų Šv. kankinės Kotrynos bažnyčios tvora ir  vartai;

  1. Pabrėžos gimtinės vieta.

Plačiau apie objektus ir jų vertingąsias savybes galima pasiskaityti https://inventorius-paveldas.hub.arcgis.com/

„Savivaldybės administracijos specialistė, atsakinga už paveldosaugą, šioje srityje ir toliau ketina aktyviai dirbti, bendradarbiauti su Kultūros paveldo departamentu. Mums svarbu, kad informacija apie vertingųjų savybių turinčius rajono objektus būtų plačiai prieinama“, – kalbėjo Savivaldybės administracijos direktorius Žydrūnas Ramanavičius.

Nekilnojamasis kultūros paveldas inventorizuojamas surašant visus galimus jam priskirti kūrinius ir kitus daiktus, kurie dar nėra įrašyti į Kultūros vertybių registrą ir jie nėra vietovių arba kultūros paveldo objektų teritorijose. Inventorizuojamas objektas – galimai vertingųjų savybių turintys kūriniai ir kiti daiktai bei vietovės, kurių amžiaus cenzas daugiau nei 25 m.

„Inventorizavimas atliekamas tam, kad nebūtų pamiršti vertingi objektai, kurie nėra įtraukti į KPD registrus, bei būtų suteikta visuomenei informacija, kad savo aplinkoje turime daug vertingų objektų“, – komentavo Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Inga Jablonskė.

Svarbu žinoti, kad inventorizacijos metu įtrauktiems objektams į oficialų minėtą sąrašą nėra taikomi apribojimai, kaip objektams esantiems Kultūros paveldo vertybių registre. Tačiau  suinventorizuoti objektai ir informacija apie juos bus kaip įrankis atitinkamai komisijai, kuri spręs, kokius objektus įrašyti į kultūros paveldo vertybių registrus. Šiame registre esantiems objektams suteikiama valstybinė apsauga.