Informuojama apie pradedamą rengti Skuodo rajono savivaldybės 2025–2034 metų strateginį plėtros planą

Paskelbta 20 gegužės, 2024 m., skiltyje Naujienos

Skuodo rajono savivaldybės administracija pradeda Skuodo rajono savivaldybės 2025–2034 metų strateginio plėtros plano rengimo procedūras.

Strateginis plėtros planas (toliau – SPP) yra Skuodo rajono bendruomenės, socialinių partnerių ir politinių jėgų susitarimas dėl rajono ilgalaikės vizijos, prioritetų, jų įgyvendinimo krypčių ir siekiamos pažangos rodiklių.

SPP rengimui bus suformuotos 4 darbo grupės, kuriose bus Skuodo rajono savivaldybės tarybos nariai, administracijos atstovai. Biudžetinių ir kitų savivaldybės valdomų įmonių atstovai, verslo, ūkininkų, nevyriausybinio sektoriaus atstovai.

Pagal iš anksto suderintus grafikus, birželio mėnesį seniūnijose bus organizuojami SPP rengėjų susitikimai su rajono gyventojais. Susitikimų grafikai bus skelbiami viešai.

Gyventojai kviečiami aktyviai dalyvauti visuose SPP rengimo etapuose. Periodiškai bus skelbiama informacija apie plano rengimo eigą, viešam svarstymui bus teikiami atskirų SPP dalių projektai.

Aktuali Skuodo SPP rengimo informacija bus skelbiama Skuodo rajono savivaldybės interneto svetainėje skiltyje Planavimo dokumentai / Strateginio plėtros plano iki 2034 metų rengimas.

Kviečiame rajono gyventojus, įstaigas aktyviai įsijungti į šio dokumento rengimą. Pasiūlymus dėl rajono socialinės, ekonominės ir erdvinės plėtros vizijos galite teikti e. paštu [email protected].