Informacija apie socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje 2022 m. projektų veiklai finansuoti skirtas lėšas

Paskelbta 2 gruodžio, 2021 m., skiltyje Naujienos

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Skuodo rajono savivaldybei socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje 2022 metų projektams įgyvendinti iš valstybės biudžeto lėšų planuoja skirti 27 046 Eur sumą ir Skuodo rajono savivaldybės administracija iš savivaldybės biudžeto – 5 500 Eur sumą.

Vadovaujantis projektų vertinimo ir atrankos komisijos rekomendacijomis, Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. A1-840, Skuodo rajono neįgaliųjų draugijai numatoma skirti 25 034 Eur,  kuri veiklą vykdys kartu su sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Skuodo Viltis“. VšĮ LASS šiaurės rytų centrui (LASS Skuodo rajono filialas) – 7 512 Eur.

Projektų finansavimo tikslas – gerinti neįgaliųjų socialinę integraciją į visuomenę, teikti neįgaliesiems reikalingas socialinės reabilitacijos paslaugas, kurios atkurtų ir (ar) palaikytų neįgaliųjų socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius, didintų jų užimtumą bei galimybes dalyvauti visuomenės gyvenime.

Neįgaliųjų draugija ir „Skuodo Viltis“ numato organizuoti neįgaliųjų dienos užimtumą teikiant:

  • Aktyvios ir sveikos gyvensenos skatinimas būrelyje „Tu gali“;
  • Meninių gebėjimų lavinimas meno studijos „Obelėlė“ veikloje;
  • Įvairių dirbinių gaminimas būrelyje „Pabandyk ir padaryk“;
  • Pažintinių funkcijų formavimas: bendrųjų žinių, gebėjimų, įgūdžių, taikomų praktiškai, suteikimas ar lavinimas sutrikusio intelekto neįgaliesiems.

Individuali paslauga neįgaliajam:

  • Teikti palydėjimo ir pavėžėjimo paslaugas neįgaliesiems lankantis užimtumo, ugdymo, reabilitacijos, sveikatos priežiūros, teisėsaugos ir kitose įstaigose;
  • Padėti spręsti dėl negalios buityje ir asmeniniame gyvenime kylančias problemas;
  • Teikti pagalbą sutrikusio intelekto asmenims priimant sprendimus (informavimas, konsultavimas ir socialinis darbas).
  • VšĮ LASS šiaurės rytų centras (LASS Skuodo rajono filialas) numato teikti regos negalią turintiems neįgaliesiems dienos užimtumo paslaugas, kurių metu neįgalieji bus mokomi orientuotis aplinkoje, padedama spręsti dėl negalios susidariusias problemas, įsitraukti į bendruomenės gyvenimą, suteikiama reikalinga informacija prieinama forma ir technologijomis. Bus teikiama individuali pagalba neįgaliajam palydint ir pavėžėjant į užimtumo, ugdymo, reabilitacijos, sveikatos priežiūros, teisėsaugos ir kitas įstaigas.

Skuodo rajono neįgaliųjų draugija teikia transporto paslaugas (vykti į gydymo ir kitas įstaigas, į neįgaliųjų organizacijų vykdomas užimtumo veiklas) asmenims, kurie dėl negalios negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu. Paslaugos teikiamos valstybės turto panaudos sutarties pagrindais draugijai 2019 m. vasario 1 d. perduotu, neįgaliesiems specialiai pritaikytu, automobiliu. Skuodo rajono savivaldybės administracija dengia automobilio išlaikymo ir eksploatacijos išlaidas.

Neįgaliųjų organizacijos įsikūrusios Savivaldybės administracijos skirtose patalpose (Vytauto g. 10, Skuodo m.). Kontaktai: Skuodo rajono neįgaliųjų draugija, tel. (8 440)  51 952, „Skuodo Viltis“, tel. 8 620 40 603, LASS Skuodo rajono filialas, tel. (8 440)  51 649