Informacija apie pasirašytą inicijavimo sutartį

Paskelbta 4 spalio, 2022 m., skiltyje Naujienos

Informuojame, kad Skuodo rajono savivaldybės administracija atstovaujama Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Žydrūno Ramanavičiaus pasirašė Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartį su uždarąja akcine bendrove „Kugeta“ dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 7550/0005:227), esančio Vytauto g. 71, Skuodo m. detaliojo plano, patvirtinto Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. A1-290 „Dėl detaliojo plano Vytauto g. 71, Skuodo  mieste, tvirtinimo“ koregavimo ir finansavimo.

sutartis