Gyventojai kviečiame susipažinti su 2023 metų biudžeto projektu

Paskelbta 17 sausio, 2023 m., skiltyje Naujienos

Skuodo rajono savivaldybės administracija informuoja, kad parengtas Skuodo rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto projektas.

Gyventojai savo pastabas ir pasiūlymus dėl biudžeto projekto gali teikti iki sausio 30 d. elektroniniu paštu [email protected] arba raštu Skuodo rajono savivaldybės administracijai (Vilniaus g. 13, Skuodas). Pasiūlymai biudžeto projekte didinti asignavimus arba numatyti naujus asignavimus bus svarstomi tik tada, kai pasiūlymo iniciatoriai nurodys šių išlaidų finansavimo šaltinį.

Pridedama:

AIŠKINAMASIS RAŠTAS_Biudžetas_2023

Biudžeta_2023_ĮSTAIGŲ PAJAMOS

Biudžetas_2023_ASIGNAVIMAI

Biudžetas_2023_PAJAMOS

TS_projektas_Biudžetas_2023