Elektros energijos skirstymo operatorius (ESO) atkreipia dėmesį dėl žemės kasimo darbų vykdymo

Paskelbta 12 gegužės, 2022 m., skiltyje Naujienos

Norint vykdyti žemės kasimo darbus ESO eksploatuojamų inžinerinių tinklų apsaugos zonose, būtina:

1. Gauti ESO raštišką sutikimą, užpildžius Prašymo kasimo darbams atlikti formą.

2. Gavus ESO sutikimą žemės kasimo darbams, registruoti ESO atstovo išsikvietimą telefonu 1852, nurodant tikslų žemės darbų pradžios laiką ir vietą bei išduoto sutikimo žemės kasimo darbams numerį.

3. Suderinti techninį darbo projektą su ESO atstovu Elektra/Dujos kai darbai vykdomi pagal projektą.

4. Laikytis visų saugos priemonių