Dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių įrengimas turi būti derinamas su savivaldybe

Paskelbta 14 gruodžio, 2021 m., skiltyje Naujienos

Rajone yra daug sodybų, kuriose įrengti dirbtiniai vandens telkiniai (kūdros), o turbūt ir gyventojų dar planuojančių savo gyvenamojoje teritorijoje įsirengti šiuos telkinius taip pat nemažai. Norima priminti, kad yra nustatyti tam tikri reikalavimai, kur ir kaip įsirengti minėtus telkinius. Pravartu su jais susipažinti, kad per klaidą nebūtų sugadintos melioracinės sistemos ar padaryti kiti nusižengimai.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. D1-590/3D-583 „Dėl Dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių įrengimo ir priežiūros aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ patvirtintame Dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių įrengimo ir priežiūros aplinkosaugos reikalavimų apraše nurodoma, kad planuojant įrengti dirbtinį vandens telkinį melioruotoje žemėje jo įrengimo vieta turi būti suderinta su savivaldybe, kuri patikėjimo teise valdo ir naudoja valstybei nuosavybės teise priklausančius melioracijos statinius.

Asmuo, norintis įsirengti vandens telkinį, privalo dirbtinio vandens telkinio įrengimo vietą suderinti su savivaldybe ir  pateikia laisvos formos prašymą. Su prašymu teikiamas sklypo planas su pažymėta dirbtinio vandens telkinio įrengimo vieta ir koordinatėmis. Su prašymu reikalinga taip pat pateikti telkinio brėžinį, kuriame nurodomas planuojamas dirbtinio vandens telkinio gylis, plotas ir profilis. Prie viso to dar gali būti pateikta kita su dirbtinio vandens telkinio įrengimu susijusi informacija, kuri teikiančiam prašymą asmeniui atrodo svarbi.

Asmenys, pažeidę Dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių įrengimo ir priežiūros aplinkosaugos reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.