Dėl afrikinio kiaulių maro rekomenduojama nesilankyti Večių miške ir Plaušinių laukuose, bus pastatyti įspėjamieji ženklai

Paskelbta 5 lapkričio, 2021 m., skiltyje Naujienos

Reaguojant į situaciją dėl Lenkimų seniūnijoje, Večių miške ir Plaušinių laukuose, spalio mėnesį rastų keturių šernų gaišenų, kurioms nustatytas afrikinis kiaulių maras (toliau –AKM), šiandien sušauktas Skuodo rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdis. Jo metu nuspręsta imtis prevencinių priemonių. Skuodo rajono savavaldybės administracija įpareigota nedelsiant organizuoti signalinių ženklų, kurie praneša apie užsikrėtimus ir kur reikėtų kreiptis, radus šerno gaišeną, gamybą. Lenkimų seniūnijos darbuotojai bus įpareigoti signaliniais ženklais paženklinti privažiavimus prie miškų, kuriuose šernams nustatytas AKM.

Gyventojams dabar rekomenduojama nesilankyti Večių miške ir Plaušinių laukuose. Įspėjama, kad virusą iš laukinės gamtos kiaulių laikymo vietose gali išplatinti ir minėtose teritorijose besilankantys žmonės. AKM gali būti pernešamas ant avalynės, drabužių, užterštų įrankių ar transporto priemonių paviršių.

Primenama, kad svarbu laikytis visų biosaugos reikalavimų, padedančių apsisaugoti nuo pavojingos užkrečiamos ligos. Labai svarbu užtikrinti, kad kiaulių laikymo vietoje nesilankytų pašaliniai asmenys, kartu su kiaulėmis nebūtų laikomi iš laukų, ganyklų parginti gyvuliai, kiaulės šeriamos tik termiškai apdorotais pašarais, be to, reikėtų patiesti dezinfekcinius kilimėlius prie įėjimo į tvartą, dėvėti tik darbui tvarte skirtus rūbus ir būtinai persiauti, reguliariai naudoti dezinfekcines priemones.

Pranešta, kad šiuo metu nuo rastų užkrėstų šernų gaišenų vietų 10 kilometrų spinduliu yra tikrinami visi kiaulių ūkiai.

Matoma rizika, kad virusas gali išplisti į artimiausias Mosėdžio ir Skuodo seniūnijas.

Kaip informavo VMVT Klaipėdos departamento Skuodo skyriaus vedėjas-valstybinis veterinarijos inspektorius Algimantas Želvys nuo 2019 m. Skuodo rajone užfiksuoti 7 šernų užsikrėtimai AKM. 2019 m. ir 2020 m. susirgimai fiksuoti Ylakių seniūnijos miškuose, paskutiniai keturi, kaip jau minėta, šiais metais Lenkimų seniūnijos teritorijoje.

Sumedžiotų šernų statistika Skuodo rajone: 2016 m. sumedžiota 560 šernų, 2017 m. – 654 šernai, 2018 m. – 665 šernai, 2019 m. –229 šernai, 2020 m. – 86 šernai, 2021 m. – 81 šernas.

Šiais metais medžiotojų klubas (toliau – MK) „Gilzė“ sumedžiojo 42 šernus,  MK „Pušynas“ – 17 šernų, MK „Aitra“ sumedžiojo 11 šernų, MK „Šilas“ – 7 šernus, MK „Aleksandrija“ – 3 šernus, MK „Mosėdis“– 1 šerną. Kiti MK „Aidas“, „Ylakiai“, „Judrė“, „Skuodas“, „Špituolė“ nesumedžiojo nė vieno šerno. Šernų sumedžiojimo skaičiai labai priklauso nuo šernų populiacijos pasiskirstymo miškuose.

Pateikta informacija, kad per septynis paskutinius metus rajone sumažėjo kiaulių ūkių (734 kiaulių ūkiais). Per metus vidutiniškai sumažėdavo apie 105 kiaulių ūkius.

Atsižvelgiant į visą posėdžio metu pateiktą informaciją, akivaizdu, kad dabar svarbu visiems laikytis minėtų saugumo reikalavimų ir kuo greičiau įgyvendinti visas prevencines priemones. Situacija dėl šernų užsikrėtimo AKM ir toliau bus akylai stebima.