Dalintąsi gerąja patirtimi

Paskelbta 24 spalio, 2022 m., skiltyje Naujienos

Penktadienį vyko Klaipėdos apskrities Švietimo skyrių vedėjų ir Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Regioninės politikos analizės Klaipėdos skyriaus specialistų pasitarimas. Šio pasitarimo metu diskutuota aktualiomis švietimo temomis, dalintąsi gerąja patirtimi. Gerųjų pavyzdžių ieškota Skuodo vaikų lopšely-daržely. Visus susirinkusius sveikino Skuodo rajono savivaldybės meras Petras Pušinskas. Po pasitarimo svečių delegacija aplankė Skuodo rajone, Mosėdyje esančius „Kuršių genties istorijos muziejų” ir „Respublikinį Vaclovo Into akmenų muziejų”. Šie muziejai pristatė, kokias edukacines programas siūlo mokiniams ir mokytojams.