Civilinės saugos evakuacinės pratybos Skuodo amatų ir paslaugų mokykloje

Paskelbta 21 lapkričio, 2022 m., skiltyje Naujienos

Lapkričio 21 d.,  Skuodo amatų ir paslaugų mokykloje vyko evakuacinės civilinės saugos pratybos. Pratybos dalyviai informavimo sistema buvo įspėti apie galimą pavojų  susidarius ekstremaliai situacijai. Civilinės saugos praktinis pasirengimas yra saugumo suvokimas ir įvertinimas, kaip elgtis įvykus ekstremalioms situacijoms ar ekstremaliųjų įvykių metu. Būtina žinoti veiksmus, kad būtume saugūs, kaip  veikti greitai, nes kiekviena uždelsta minutė gali būti svarbi, galinti sukelti žūtį ar pakenti sveikatai. Mokyklos bendruomenė skubėjo į susirinkimo vietą ir laukė tolesnių nurodymų.
Pratybas stebėjo ir vertino Savivaldybės vyriausioji specialistė Edita Jautakienė, Savivaldybės priešgaisrinės tarnybos vadovas Mindaugas Jazbutis, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Klaipėdos priešgaisrinė gelbėjimo valdybos Skuodo priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vyresnysis specialistas Robertas Gembutas, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Klaipėdos priešgaisrinė gelbėjimo valdybos Skuodo priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos administratorė Ineta Kumpienė.
Pratybose  Skuodo amatų ir paslaugų mokyklos bendruomenės pasirengimas veikti ekstremaliosios situacijos metu  koordinuotas ir atsakingas.