Barstyčiams suteiktas Mažosios kultūros sostinės vardas tapo galimybe sužibėti ir sustiprinti vietovės identitetą

Paskelbta 29 gruodžio, 2021 m., skiltyje Naujienos

Vakar įvyko finalinis projekto „Barstyčiai – Lietuvos mažoji kultūros sostinė 2021“ renginys. Jo metu pasidžiaugta nuveiktais darbais, kurių 2021 metais buvo išties daug. Barstyčiuose būta net 27 įvairaus pobūdžio reginiai: nuo mitologinių skulptūrų, simbolių atsiradimo, rekordų pasiekimo iki kūrybinių dirbtuvių, renginių, parodų, mugių organizavimo.

„2021-ieji paženklinti ypatingu įvykiu, Barstyčiai visus metus puošėsi Mažosios Lietuvos kultūros sostinės vardu. Barstytiškiai šį vardą užtikrintai pateisino, miestelis taip sužibėjo, išryškėjo jo ir apylinkių identitetas.  Išpuoselėta aplinka pritraukė tiek turistų, kiek čia dar niekas nebuvo matęs. Dėkoju visiems, kurie dirbo, stengėsi, rezultatai puikūs“ – sakė Skuodo rajono savivaldybės meras Petras Pušinskas.

Projekto įgyvendinimo suma – 27 000 Eur, iš jų Skuodo rajono savivaldybės administracija skyrė 9 000 Eur, o iš projektinių fondų ir rėmėjų buvo surinkta dar 18 000 eurų.

„Visus praėjusius metus Barstyčiai turėjo teisę vadintis Mažąja kultūros sostine. Didžiulė garbė, dar didesnė atsakomybė. Su užsidegimu imtasi užsibrėžtų tikslų įgyvendinimo, ambicijų irgi netrūko: daugeliui žadą atėmė medinės skulptūros miestelio centre ir kitos mitologinės puošmenos, ilgiausia ir plačiausia Laumės juosta, vardinių suolelių skverelis ir daugelis kitų iniciatyvų. Darbštumo, kūrybiškumo, susitelkim bendruomenei netrūko. Ačiū visiems nuoširdžiai dirbusiems, skyrusiems savo pagalbą“, – kalbėjo  Savivaldybės administracijos direktorius Žydrūnas Ramanavičius.

Į projekto užbaigimo iškilmes pasveikinti su puikiais rezultatais taip pat atvyko Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Rokas Rozga, Lietuvos Respublikos Seimo nario Valiaus Ąžuolo padėjėja Levutė Staniuvienė, Skuodo rajono kultūros centro direktorius Vidmantas Valinskis.

„Didžiuokimės visi Barstytiškiai tuo, ką šiais metais padarėme. Atliktas didžiulis begalinis darbas, daug pastangų įdėta, daug laiko paaukota. Ne paslaptis, kad dar ilgai gyvensime prisiminimais, jog 2021 metai mūsų miesteliui buvo išskirtiniai, istoriniai. Turėjome didžiulį palaikymą. Tiesa, kiti metai bus ramesni, šiandien tarsi užvėrėme mitologijos vartus, tačiau mes tikrai nesustojame, visi keliai į Barstyčius yra atviri, pavasarį visomis sukurtomis grožybėmis vėl padabinsime miestelį, lauksime ir išvykusių saviškių, ir svečių. Tikimės, kad palinkėjimai toliau veikti kiek vėliau bus išpildyti“, – renginyje visą veiklą apibendrino Barstyčių kaimų bendruomenės pirmininkė Ramunė Petreikienė.

Visus metus aktyviai veiklą vykdė, nuolat tarėsi, dalinosi idėjomis, pasiūlymais, patarimais, priiminėjo sprendimus suburta Barstyčių meno taryba. Jos veiklūs, kūrybingi, atsakingi, bendruomeniški nariai: Ramunė Petreikienė, Antanas Jankauskas, Audronė Mereckienė, Jurgita Nikartienė, Dangira Bružienė, Diana Dabravalskienė, Elina Rusteikienė, Eugenijus Lelėnas, Giedrė Beniušienė, Giedrė Balsienė, Gintautas Čičirka, Augustinas Kluoda, Gražina Martinkienė, Ingrida Palčiauskienė, Janina Kvasytė, Jolanta Strikaitienė, Juozas Vaseris, Justinas Budrys, Kristina Mikuckienė, Laima Smulkienė, Linas Nikartas, Neringa Poškytė, Loreta Petrutienė, Raminta Dapšienė, Rūta Jankauskienė, Sonata Mikuckienė, Staselė Beniušienė, Vida Bardiševičienė, Vilma Dorondienė, Vilma Nikartienė.

Svarbu paminėti, kad į kartu taip pat darbavosi ne tik čia gyvenantys, bet ir jau seniai išvykę, dirbantys kitur, tačiau jaučiantys gilų ryšį su gimtine: Daliaus Žeimio balsas papuošė filmuotą legendą apie Barstyčių akmenį, Vilma Meškauskaitė organizavo pirmąjį žygį „Pažink. Pajausk. Išgirsk.“, Neringa Poškytė rengė skulptūrų atidengimo šventę. Lina Nikartienė mokė vaikus keramikos, padarė ir vis restauravo rupūžę ant šulinio. Julija Rusteikaitė visus metus tvarkė socialino tinklo Facebook puslapį ir paskelbė virš 80 įrašų apie šventes, veiklas, asmenybes.

Kaip buvo minima renginyje, nė vienas darbas neapsieina be didesnių ar mažesnių finansinių sąnaudų. Nuoširdžiai padėkota  rėmėjams: Vandai Poškienei, Daivai ir Valdui Domarkams, Gintautui Virkečiui, rėmusiam ne tik finansiškai, bet ir dovanojusiam 4–is prožektorius, Irmai Lenkšaitei, Laimai Kaunaitei, Rasai Bartasevičienei, Kristinai Latakaitei, Vilmai Kavaliauskienei, Imantui Budriui, Rūtai ir Pauliui Plaipoms, Jolantai Narbutienei, Skaistei Vainutytei, Raimondai Bičkaitienei, Raimondai Levinskei, Viktorijai Gedminei, Gintarei Raštutei, Miglei Čerkasienei, Ramunei ir Artūrui Rimkams, Aistei ir Žydrūnui Laureckiams, Mindaugui Strikaičiui, Redai ir Martynui Jonaičiams, Juliui Gedminui, Ilonai Navickienei, Jurgitai ir Evaldui Kazlauskams, Laimonui Strikaičiui, Artūrui Skuodui, Gabijai Petrikaitei, Rositai Kasperavičienei, Ingridai ir Kęstučiui Palčiauskams, Jurgitai ir Stasiui Jakštams, Ramutei ir Dominykui Lenkšams, Albinai ir Alvydui Jakavickams, Ramutei ir Pranui Butkevičiams, Jurgitai ir Rimgaudui Veitams,  Laimai ir Vytautui Brazdeikiams, Vidai ir Edvardui Lukšams, Vilmai ir Vidmantui Balvočiams, Algerdui Rozgai, Romui Griciui (už pagalbą technika – pakrovė kaimų akmenis), Algiui Benikauskui (parvežė kaimų paminklinius akmenis), Mažeikiuose veikiančios metalo apdirbimo įmonės „Universe Group“ direktoriui Rimvidui Čerkauskui (už padovanotus metalinius rėmus suoleliams).

2022 m. Klaipėdos apskrityje neatsiradus jokiai Mažosios kultūros sostinei, vėliava lieka barstytiškių žinioje. Mažosios kultūros sostinės vėliavą iki kol ją bus galima perduoti saugoti patikėta bendruomenės pirmininkei Ramunei Petreikienei.

Mažosios kultūros sostinės projektas į Barstyčius pagal Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos nuostatus gali sugrįžti tik po 5 metų.

Ryškiausi įvykiai

Karantinas stipriai diktavo savo sąlygas. Organizuoti didelių renginių nebuvo galimybių, todėl labai orientuotasi į miestelio puošimą. Didžiulio susidomėjimo sulaukė balandžio 10 d. Barstyčiuose atidengtos Mažosios kultūros sostinės Klaipėdos apskrityje renginių ciklo „Mitologijos ženklai Barstyčių žemėje“ skulptūros-simboliai: velnias, laumė ir ragana. Skulptūras sukūrė kraštiečių – Antano Jankausko, Augustino Kluodos, Lino Nikarto – rankos. Po šių simbolių atsiradimo miestelyje, pastebėtas didelis čia apsilankančių turistų skaičius.

Taip pat  įvažiavimai į Barstyčius papuošti Mažosios kultūros sostinės vėliavomis, pagrindinių gatvių gyvenamųjų namų ir įstaigų langai papuošti verpstėmis su užrašu „Barstyčiai – Mažoji kultūros sostinė 2021“. Kiek vėliau, miestelis papuoštas kitomis mitologinėmis puošmenomis: paslaptingaisiais vorais, magiškomis katėmis, laumžirgiais, žuvytėmis, medžių veidais. Vasarą atidengti vardiniai suoliukai, skirti nusipelniusiems, žymiausiems Barstyčių krašto žmonėms, ir pastatyti Barstyčių seniūnijos kaimams pažymėti skirti akmenys. Kitaip tariant, miestelyje suformuota dar viena jauki vieta, kurioje įamžinta tai, kas svarbu vietos žmonėms. Barstyčiai ir jų žmonės niekada nebus pamiršti.

Be to, barstytiškiai organizavo interaktyvią kelionę „Pamatyk, Pajausk, Išgirsk“.  Ją išbandyti kvietė keliautojus. Čia kiekvieną atvykusį su kelionės sąlygomis ir kelionei reikalingais elementais pasitiko didžiulis stendas miestelio centre. Kelionę sudarė net 7 objektai ir 4 paslaptingos istorijos.

Nors daug padaryta, tačiau pats ryškiausias momentas – per Žolines pasiekti ilgiausios ir plačiausios juostos rekordai. Į vieną visumą sudėjus gėles, sodo, daržo ir miško gėrybes, sukurta ilgiausia ir plačiausia Laumės juosta. Juostos ilgis siekė net 1 km 74 m, plotis 30–40 cm. Juostos pasižiūrėti prieš Žolines ir per Žolines atvyko taip pat rekordinis skaičius žmonių. Patys barstytiškiai visi kaip susitarę kartojo, kad tiek į miestelį atvykstančių žmonių dar nėra matę.

Šis turistų pagausėjimas rodo, jog eita teisinga linkme, kad pasirinkta mitologijos ženklų tema Barstyčius puikiai identifikuoja.  Tai domina žmones.

Apie renginį

Šventė prasidėjo pagrindinių mitologijos personažų – laumės, raganos ir velnio – pasirodymu. Kiek vėliau buvo pateikta išsami ataskaita apie vykusius renginius, rėmėjus, savanorius, meno tarybos narius, papuošimus, lankomų objektų sutvarkymus ir pritaikymus renginiams.

Skuodo rajono savivaldybės vadovai įteikė padėkas aktyviausiems Barstyčių bendruomenės nariams. Už gebėjimą suburti bendruomenės narius vienijančiai veiklai, kūrybinių idėjų generavimą ir nuoširdų darbą padėkota bendruomenės pirmininkei Ramunei Petreikienei. Gražinai Martinkienei ypatingai padėkota už svarų indėlį organizuojant „Barstyčiai – Mažoji Lietuvos kultūros sostinė 2021“ renginius. Už fizinių darbų paskirstymą ir įgyvendinimą nuoširdžią padėką pelnė Gintautas Čičirka. Antanas Jankauskas įvertintas už didžiąsias kūrybines idėjas ir jų vizualizaciją.  Linas Nikartas pastebėtas už aktyvią veiklą bendruomenėje, renginių filmavimą ir viešinimą, techninių sumanymų įgyvendinimą. Už ūkinių-techninių sumanymų įgyvendinimą, už atsakomybę, laiku ir kokybiškai atliktus darbus, bendruomenės turto priežiūrą padėkota Antanui Plaipai.

Barstyčių seniūnijos seniūnas Gintautas Čičirka pasveikino ir apdovanojo Barstyčių sportininkus, o kultūrinių renginių organizatorė Gražina Martinkienė – akcijos „Padovanok Barstyčiams eglutę“ dalyvius.

Šventę vainikavo Anykščių kultūros centro istorinių šokių studija „Baltoji Pavana“, Klaipėdos muzikinio teatro solistės Viktorijos Stanelės (soprano) pasirodymai ir fejerverkai.