Baltijos kelio minėjimas

Paskelbta 23 rugpjūčio, 2023 m., skiltyje Naujienos
Šiandien atsigręžiame į įvykius, kai prieš trisdešimt keturis metus rugpjūčio 23 – čią dieną, lietuviai, latviai ir estai kartu susikibę už rankų visam pasauliui parodė Baltijos krašto vienybę. Baltijos kelias – tai vienas didingiausių modernios Lietuvos istorijos epizodas, tai 650 kilometrų ilgio susikibusių žmonių grandinė simbolizuojanti Baltijos valstybių atsiskyrimą nuo Sovietų Sąjungos. Lietuviai, latviai ir estai drauge susijungę į nenutrūkstamą žmonių grandinę įrodė visam pasauliui, kad yra pasiruošę taikiai kovoti dėl nepriklausomybės. Džiugu, kad į šią grandinę jungėsi ir Skuodo rajono žmonės.
Susikibę rankomis Skuodo žmonės turėjo užpildyti 2000 m Rygos magistralės ruožą. Tam reikėjo apie 1500 žmonių. Visi stengėsi padaryti viską, kad Skuodo ruože nebūtų tuščių vietų. Kaip žinome, akcijos išvakarėse tapo aišku, jog visi norintys negalės išvykti, trūks vietos autobusuose. Tai buvo skaudžiausia. Iš viso į ,,Baltijos kelią’’ iš Skuodo rajono išvyko 40 autobusų kolona, joje apie 1,5 tūkstančio skuodiškių.
Kaip teigia Skuodo muziejaus istorikė Joana Šleinienė: ,,Grįžo skuodiškiai pavargę, vėlai naktį, tačiau įsitikinę, kad kraujo banga neužplūs gintarinės Baltijos krantų ir jos padangės netemdys šešėliai“.
Baltijos kelias, kaip ir sausio 13 –toji, yra analogų neturinti vieningumo, drąsos, žmogiškosios stiprybės, patriotiškumo, meilės savo valstybei simbolis. Tą dieną, sujungtos rankos ir širdys pažadino viltį ir laisvės troškimą.
Šia proga Skuodo rajono savivaldybės meras Stasys Gutautas sveikino visus susirinkusius, visus gyvenančius laisvoje, nepriklausomoje Lietuvoje. Sveikino ir visų vardu dėkojo Baltijos kelio dalyviams nepabijojusiems savo drąsa ir tikėjimu įrodyti visam pasauliui, kad norime ir galime būti nepriklausomi, laisvi. Meras nuoširdžiai linkėjo neišblėstančio solidarumo kuriant saugią Tėvynę, kurioje gera būtų gyventi.