Apie ugdymo procesą Skuodo rajone nuo gegužės 17 d.

Paskelbta 14 gegužės, 2021 m., skiltyje Aktualu, COVID-19, Naujienos

Nuo 2021 m. gegužės 17 d. Skuodo Bartuvos progimnazijoje, Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijoje, Aleksandrijos pagrindinėje mokykloje, Barstyčių pagrindinėje mokykloje, Ylakių gimnazijoje ir Mosėdžio gimnazijoje ugdymas pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas vykdomas nuotoliniu arba mišriu būdu, periodiškai atliekant mokinių savanorišką tyrimą savikontrolei skirtais greitaisiais antigeno testais. Visa tai netaikoma vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniams.

Kontaktiniu arba mišriu būdu mokinių ugdymas organizuojamas sutinkantiems dalyvauti savikontrolės tyrime arba tuo atveju, kai savikontrolės tyrime sutinka dalyvauti 60 proc. ir daugiau klasės mokinių.

Nuotoliniu būdu ugdymas vykdomas, kai mokiniai nesutinka dalyvauti savikontrolės tyrime arba tuo atveju, kai savikontrolės tyrime sutinka dalyvauti mažiau kaip 60 proc. klasės mokinių.

Mokiniai, grįžę iš nuotolinio į kontaktinį ugdymo būdą, atlieka antigeno testą mokykloje pirmą dieną, prieš pradedant kontaktinį ugdymą.

Mokiniai, grįžę arba tęsiantys ugdymo procesą, kai mokomasi kontaktiniu būdu klasėse, mokiniai atlieka antigeno testą mokykloje kas 3–4 dienas.

Savikontrolės tyrimą mokiniai atlieka šia tvarka:

  • mokiniai savarankiškai imasi ėminius antigeno testams atlikti prižiūrimi atsakingo mokyklos darbuotojo mokykloje;
  • antigeno testai atliekami mokinio, rezultatai vertinami ir interpretuojami mokinio, padedant atsakingam mokyklos darbuotojui, arba atsakingo mokyklos darbuotojo, jei mokinys jaunesnis nei 16 metų;
  • antigeno testų rezultatai fiksuojami atsakingo mokyklos darbuotojo pagal mokyklos vadovo nustatytą tvarką.

Kaip atrodo testavimo procesas galima pamatyti Sveikatos apsaugos ministerijos parengtoje filmuotoje medžiagoje:

Vaikų savikontrolė greitaisiais antigeno testais

Antigeno testų atlikti nereikia, kai ugdymas organizuojamas kontaktiniu būdu, mokiniams:

  • kuriems prieš mažiau nei 180 dienų COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) buvo patvirtinta atliekant SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatymo tikralaikės PGR metodu, greitojo SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatymo tikralaikės PGR metodu, kai tyrimo trukmė analizatoriuje ne ilgesnė kaip 90 min., nosiaryklės ir ryklės ar nosies landos tepinėlių ėminių kaupinių tyrimo SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatyti tikralaikės PGR metodu, atliekant greitąjį SARS-CoV-2 antigeno testą ir laboratorijoje atliekamą antigeno tyrimą;
  • kurie prieš mažiau nei 180 dienų buvo paskiepyti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina pagal pilną skiepijimo schemą;
  • kurie prieš mažiau nei 60 dienų yra gavę teigiamą serologinio tyrimo atsakymą, išskyrus atvejus, kai serologinis tyrimas atliekamas po vakcinacijos;
  • kurie turi vidutinių, didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių ir mokosi bendrojo ugdymo mokyklose (klasėse), tais atvejais, kai tokį prašymą pateikia mokinio atstovai pagal įstatymą.

Dažniausi klausima

Kas bus jei greitojo antigeno testo rezultatas teigiamas?

Atsakymas:

–  Nustačius teigiamą greitojo antigeno testo rezultatą, jaunesnių nei 16 metų mokinių atstovai arba 16 metų ir vyresni mokiniai bus apie tai informuoti ir jiems bus rekomenduota registruotis patvirtinamajam SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatymui tikralaikės polimerazės grandininės reakcijos metodu (toliau – PGR tyrimas) į mobiliuosius punktus elektroniniu būdu Karštosios linijos 1808 interneto svetainėje www.1808.lt arba Karštosios linijos telefonu 1808.

– Mokinys gali grįžti į kontaktinį ugdymą, tik turėdamas neigiamą PGR tyrimo rezultatą, iki tol ugdymas tęsiamas nuotoliniu būdu.

–  Apie PGR tyrimo rezultatus jaunesnių nei 16 metų mokinių atstovai arba 16 metų ir vyresni mokiniai turi pranešti mokyklos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui.

– Jei PGR tyrimas nedaromas, mokinys gali grįžti į mokyklą ne anksčiau kaip po 14 dienų, jei jam nepasireiškia ūmios viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomai (staiga prasidėjęs bent vienas iš šių simptomų: karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas).

Ar reikės izoliuotis?

Atsakymas:

–  Nustačius teigiamą greitojo antigeno testo rezultatą izoliuotis turi tik mokinys, kol nebus gautas neigiamas PGR tyrimo rezultatas. Klasei ir artimiesiems izoliuotis nereikia.

– Jei bus daromas PGR tyrimas ir jis bus teigiamas, turės izoliuotis vaiko artimieji ir visa klasė.