Apie siūlymą pripažinti statinius, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), bešeimininkiais

Paskelbta 17 vasario, 2022 m., skiltyje Naujienos

Skuodo rajono savivaldybė kreipsis į teismą dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais ir jų perdavimo valstybės ar savivaldybės nuosavybėn pagal priedą.

Asmenis, turinčius turtinių teisių į šiuos statinius, prašome iki 2022 m. rugpjūčio 18 d. kreiptis į  Skuodo rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir investicijų skyrių, adresu: Skuodas, Vilniaus g. 13, 203 kab., ir pateikti dokumentus, liudijančius nuosavybės ar kitas turtines teises į šiame skelbime išvardytus statinius.

 

_Skuodo rajono savivaldybės administracija__

STATINIŲ, KURIE NETURI SAVININKŲ (AR KURIŲ SAVININKAI NEŽINOMI), SĄR A Š A S

2021 m. lapkričio 29 d.

Skuodas

Eil.

Nr.

Statinio pavadinimas, paskirtis Statinio adresas ir koordinatės Buvęs naudotojas (jei žinomas) Statinio Pagrindinių

konstrukcijų medžiaga

 

Statinys

ypatingas

ar ne

Statinys

naudojamas ar ne

Techninė būklė (tinka naudoti, apgriautas, griuvėsiai
aukštų skaičius bendras plotas m2 arba statinio tūris m3

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 8186 su vandentiekio tinklais Skuodo r. sav. Aleksandrijos sen. Aleksandrijos k. tarp Liepų ir Pušyno gatvių

(x-6242045; y-357308)

nežinomas neypatingas naudojamas tinka naudoti
2. Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 9351 su vandens bokštu ir vandentiekio tinklais Skuodo r. sav. Aleksandrijos sen. Aleksandrijos k. Pušyno g. (x-6242270; y-356773) nežinomas neypatingas naudojamas tinka naudoti
3. Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 8281 su vandens bokštu ir vandentiekio tinklais Skuodo r. sav. Aleksandrijos sen. Kaukolikų k. Nausėdų g.

(x-6235390; y-358878)

nežinomas neypatingas naudojamas tinka naudoti
4. Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 8959 su vandens bokštu ir vandentiekio tinklais Skuodo r. sav. Aleksandrijos sen. Kaukolikų k. M. Gimbutienės g.

(x-6235740; y-357031)

nežinomas neypatingas naudojamas tinka naudoti
5. Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 47629 su vandentiekio tinklais Skuodo r. sav. Aleksandrijos sen. Gėsalų k., Mokyklos g.

(x-6243686; y-362762)

savivaldybė neypatingas naudojamas tinka naudoti
6. Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 26204 (6262) su vandentiekio tinklais Skuodo r. sav. Barstyčių mstl.

(x-6227873; y-368363)

savivaldybė neypatingas naudojamas tinka naudoti
7. Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 28018  su vandentiekio tinklais Skuodo r. sav. Barstyčių mstl.

(x-6227874; y-368345)

savivaldybė neypatingas naudojamas tinka naudoti
8. Vandentiekio tinklai Skuodo r. sav. Barstyčių sen. Laumių k. nežinomas neypatingas naudojamas tinka naudoti
9. Vandentiekio tinklai Skuodo r. sav. Ylakių sen. Nausėdų k. nežinomas neypatingas naudojamas tinka naudoti
10. Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 8960 su vandens bokštu ir vandentiekio tinklais Skuodo r. sav. Ylakių sen. Raudonių k.

(x-6235002; y-368108)

nežinomas neypatingas naudojamas tinka naudoti
11. Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 8620  su vandens bokštu Skuodo r. sav. Ylakių sen. Ylakių mstl., Mokyklos g.

( x-6240935; y-366957)

nežinomas neypatingas neveikiantis netinka naudoti
12. Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 44362 su vandentiekio tinklais Skuodo r. sav. Ylakių sen. Ylakių mstl. prie klebonijos (x-6240461; y-367355) savivaldybė neypatingas naudojamas tinka naudoti
13. Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys (numeris nežinomas) su vandentiekio tinklais Skuodo r. sav. Ylakių sen. Ylakių mstl. Šačių g.

(x-6239667; y-366771)

nežinomas neypatingas naudojamas tinka naudoti
14. Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys (numeris nežinomas) su vandentiekio tinklais Skuodo r. sav. Ylakių sen. Ylakių mstl. Šačių g.

(x-6239638; y-366807)

nežinomas neypatingas naudojamas tinka naudoti
15. Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 6990 Skuodo r. sav. Ylakių sen. Ylakių mstl.

(x-6240902; y 366861)

nežinomas neypatingas neveikiantis netinka naudoti
16. Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 7359 Skuodo r. sav. Ylakių sen. Ylakių mstl.

(x-6240982; y 366874)

nežinomas neypatingas neveikiantis netinka naudoti
17. Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 8964 ir vandentiekio tinklai Skuodo r. sav. Ylakių sen. Pašilės k.

(x-6237002; y-372795)

nežinomas neypatingas naudojamas tinka naudoti
18. Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 9028 su vandens bokštu ir vandentiekio tinklais Skuodo r. sav. Ylakių sen. Pašilės k. Pušyno g.

(x-6236997; y-372752)

nežinomas neypatingas naudojamas tinka naudoti
19. Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 9791 su vandens bokštu ir vandentiekio tinklais Skuodo r. sav. Ylakių sen. Vižančių k.

(x-6246846; y-366917)

nežinomas neypatingas naudojamas tinka naudoti
20. Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 8567 su vandens bokštu ir vandentiekio tinklais Skuodo r. sav. Ylakių sen. Viliotės Užpelkio k.

(x-6241364; y-372410)

nežinomas neypatingas naudojamas tinka naudoti
21. Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 8977 su vandentiekio tinklais Skuodo r. sav. Lenkimų sen. Lenkimų mstl.

(x-6232701; y-333562)

savivaldybė neypatingas naudojamas tinka naudoti
22. Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 9350 su vandentiekio tinklais Skuodo r. sav. Lenkimų sen. Lenkimų mstl.

(x-6232742; y-333484)

savivaldybė neypatingas naudojamas tinka naudoti
23. Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 8188 su vandens bokštu ir vandentiekio tinklais Skuodo r. sav. Lenkimų sen. Juodeikių k.

(x-6226911; y-331026)

savivaldybė neypatingas naudojamas tinka naudoti
24. Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 8975 su vandens bokštu ir vandentiekio tinklais Skuodo r. sav. Lenkimų sen. Žemytės k.

(x-6229149; y-333206)

savivaldybė neypatingas naudojamas tinka naudoti
25. Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 8569 su vandens bokštu ir vandentiekio tinklais Skuodo r. sav. Mosėdžio sen. Udralių k.

(x-6232051; y-347827)

savivaldybė neypatingas naudojamas tinka naudoti
26. Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 8494 su vandens bokštu ir vandentiekio tinklais Skuodo r. sav. Mosėdžio sen. Krakių k. Malūno g.

(x-6232832; y-350193)

nežinomas neypatingas naudojamas tinka naudoti
27. Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 8207 su vandens bokštu ir vandentiekio tinklais Skuodo r. sav. Mosėdžio sen. Krakių k. Bokšto g.

(x-6232173; y-349989)

nežinomas neypatingas naudojamas tinka naudoti
28. Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 19615 su vandentiekio tinklais Skuodo r. sav. Mosėdžio sen. Mosėdžio mstl. Šačių g.

(x-6228143; y-350399)

nežinomas neypatingas naudojamas tinka naudoti
29. Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 8284 su vandentiekio tinklais Skuodo r. sav. Mosėdžio sen. Mosėdžio mstl. Šačių g.

(x-6228058; y-350384)

nežinomas neypatingas naudojamas tinka naudoti
30. Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 8980 su vandens bokštu ir vandentiekio tinklais Skuodo r. sav. Mosėdžio sen. Igarių k. Pušyno g.

(x-6227907; y-347838)

nežinomas neypatingas naudojamas tinka naudoti
31. Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 8590 su vandens bokštu Skuodo r. sav. Mosėdžio sen. Mosėdžio mstl. Liepų g.

(x-6227811; y-350268)

nežinomas neypatingas neveikiantis netinka naudoti
32. Metalinis vandentiekio bokštas, neveikiantis Skuodo r. sav. Mosėdžio sen. Mosėdžio mstl. Liepų g.

(x-6227809; y-350245)

nežinomas neypatingas neveikiantis netinka naudoti
33. Metalinis vandentiekio bokštas, neveikiantis Skuodo r. sav. Mosėdžio sen. Mosėdžio mstl. Liepų g.

(x-6227830; y-350243

nežinomas neypatingas neveikiantis netinka naudoti
34. Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 6989 su vandentiekio tinklais Skuodo r. sav. Notėnų sen. Notėnų k.

(x-6220301; y-357462)

nežinomas neypatingas naudojamas tinka naudoti
35. Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 8517 su vandens bokštu ir vandentiekio tinklais Skuodo r. sav. Notėnų sen. Notėnų k.

(x-6220471; y-357991)

nežinomas neypatingas naudojamas tinka naudoti
36. Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 14786  su vandens bokštu ir vandentiekio tinklais Skuodo r. sav. Notėnų sen. Notėnų k.

(x-6221237; y-356608)

nežinomas neypatingas naudojamas tinka naudoti
37. Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 8632 su vandens bokštu ir vandentiekio tinklais Skuodo r. sav. Notėnų sen. Šliktinės k.

(x-6223479; y-360830

nežinomas neypatingas naudojamas tinka naudoti
38. Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys (gręžinio numeris nežinomas) su  vandens bokštu ir vandentiekio tinklais Skuodo r. sav. Notėnų sen. Šliktinės k.

(x-6223186; y-361468)

nežinomas neypatingas naudojamas tinka naudoti
39. Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 8972 su vandens bokštu Skuodo r. sav. Notėnų sen. Šliktinės k. (Mačiūkų k.)

(x-6223209; y-362591

nežinomas neypatingas neveikiantis netinka naudoti
40. Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 8970 Skuodo r. sav. Notėnų sen. Vindeikių k.

(x-6223479; y-360830)

nežinomas neypatingas naudojamas tinka naudoti
41. Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 7339 su vandens bokštu Skuodo r. sav. Notėnų sen. Notėnų k.

(x-6220206; y-357418)

nežinomas neypatingas neveikiantis netinka naudoti
42. Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 8516 su vandentiekio tinklais Skuodo r. sav. Skuodo sen. Puodkalių k.

(x-6236134; y-346986)

nežinomas neypatingas naudojamas tinka naudoti
43. Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 9616 su vandens bokštu ir vandentiekio tinklais Skuodo r. sav. Skuodo sen. Narvydžių k.

(x-6241265; y-348886)

nežinomas neypatingas naudojamas tinka naudoti
44. Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 19618 su vandentiekio tinklais Skuodo r. sav. Skuodo sen., M. Rūšupių k.

(x-6238914; y-350975)

nežinomas neypatingas naudojamas tinka naudoti
45. Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 8279 su vandens bokštu ir vandentiekio tinklais Skuodo r. sav. Skuodo sen. D. Rūšupių k.

(x-6241116; y-351515)

nežinomas neypatingas naudojamas tinka naudoti
46. Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 8571 su vandens bokštu ir vandentiekio tinklais Skuodo r. sav. Skuodo sen. D. Rūšupių k.

(x-6240888; y-350780)

nežinomas neypatingas naudojamas tinka naudoti
47. Vandentiekio tinklai Skuodo r. sav. Skuodo sen. Daukšių k. nežinomas neypatingas naudojamas tinka naudoti
48. Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 8606

su vandens bokštu ir vandentiekio tinklais

Skuodo r. sav. Skuodo sen. Kulų I k.

(x-6240302; y-344796)

nežinomas neypatingas naudojamas tinka naudoti
49. Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 9617 Skuodo r. Skuodo m.

(x-6239924; y-346854)

nežinomas neypatingas neveikiantis netinka naudoti
50. Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 9627 Skuodo r. Skuodo m.

(x-6240139; y-346630)

nežinomas neypatingas neveikiantis netinka naudoti
51. Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 19617 su vandens bokštu ir vandentiekio tinklais Skuodo r. sav. Šačių sen. Rukų k..

(x-6229812; y-355413)

nežinomas neypatingas naudojamas tinka naudoti
52. Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 8285 su vandentiekio tinklais Skuodo r. sav. Šačių sen. Šačių k. Beržo g.

(x-6228602; y-360758)

nežinomas neypatingas naudojamas tinka naudoti
53. Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 19637 su vandens bokštu ir vandentiekio tinklais Skuodo r. sav. Šačių sen. Šačių k. Šatos g.

(x-6229054; y-361224)

nežinomas neypatingas naudojamas tinka naudoti
54. Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 19638 Skuodo r. sav. Šačių sen. Šačių k. Šatos g.

(x-6229130; y-361170)

nežinomas neypatingas nenaudojamas tinka naudoti
55. Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 8224 Skuodo r. sav. Šačių sen. Sodalės k.

(x-6229340; y-360298)

nežinomas neypatingas nenaudojamas netinka naudoti
56. Vandentiekio tinklai Mosėdžio sen. Šauklių k. nežinomas neypatingas naudojamas tinka naudoti

Vietinio ūkio ir investicijų skyriaus

vyresnioji specialistė                                                                                                                                                                       Ramutė Perminienė

Vietinio ūkio ir investicijų skyriaus

vyresnysis specialistas                                                                                                                                                                    Raimondas Budrikis

 Norėdami pasiteirauti dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi) sąrašo, galite kreiptis į Skuodo rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir investicijų skyriaus vyresniąją specialistę Ramutę Perminienę el. p. [email protected], tel. (8 440)  73 992