Apie siūlymą pripažinti statinius, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), bešeimininkiais

Paskelbta 17 vasario, 2022 m., skiltyje Naujienos

Skuodo rajono savivaldybė kreipsis į teismą dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais ir jų perdavimo valstybės ar savivaldybės nuosavybėn pagal priedą.

Asmenis, turinčius turtinių teisių į šiuos statinius, prašome iki 2022 m. rugpjūčio 18 d. kreiptis į  Skuodo rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir investicijų skyrių, adresu: Skuodas, Vilniaus g. 13, 203 kab., ir pateikti dokumentus, liudijančius nuosavybės ar kitas turtines teises į šiame skelbime išvardytus statinius.

 

_Skuodo rajono savivaldybės administracija__

STATINIŲ, KURIE NETURI SAVININKŲ (AR KURIŲ SAVININKAI NEŽINOMI), SĄR A Š A S

2021 m. lapkričio 29 d.

Skuodas

Eil.

Nr.

Statinio pavadinimas, paskirtisStatinio adresas ir koordinatėsBuvęs naudotojas (jei žinomas)StatinioPagrindinių

konstrukcijų medžiaga

 

Statinys

ypatingas

ar ne

Statinys

naudojamas ar ne

Techninė būklė (tinka naudoti, apgriautas, griuvėsiai
aukštų skaičiusbendras plotas m2 arba statinio tūris m3

 

12345678910
1.Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 8186 su vandentiekio tinklaisSkuodo r. sav. Aleksandrijos sen. Aleksandrijos k. tarp Liepų ir Pušyno gatvių

(x-6242045; y-357308)

nežinomasneypatingasnaudojamastinka naudoti
2.Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 9351 su vandens bokštu ir vandentiekio tinklaisSkuodo r. sav. Aleksandrijos sen. Aleksandrijos k. Pušyno g. (x-6242270; y-356773)nežinomasneypatingasnaudojamastinka naudoti
3.Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 8281 su vandens bokštu ir vandentiekio tinklaisSkuodo r. sav. Aleksandrijos sen. Kaukolikų k. Nausėdų g.

(x-6235390; y-358878)

nežinomasneypatingasnaudojamastinka naudoti
4.Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 8959 su vandens bokštu ir vandentiekio tinklaisSkuodo r. sav. Aleksandrijos sen. Kaukolikų k. M. Gimbutienės g.

(x-6235740; y-357031)

nežinomasneypatingasnaudojamastinka naudoti
5.Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 47629 su vandentiekio tinklaisSkuodo r. sav. Aleksandrijos sen. Gėsalų k., Mokyklos g.

(x-6243686; y-362762)

savivaldybėneypatingasnaudojamastinka naudoti
6.Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 26204 (6262) su vandentiekio tinklaisSkuodo r. sav. Barstyčių mstl.

(x-6227873; y-368363)

savivaldybėneypatingasnaudojamastinka naudoti
7.Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 28018  su vandentiekio tinklaisSkuodo r. sav. Barstyčių mstl.

(x-6227874; y-368345)

savivaldybėneypatingasnaudojamastinka naudoti
8.Vandentiekio tinklaiSkuodo r. sav. Barstyčių sen. Laumių k.nežinomasneypatingasnaudojamastinka naudoti
9.Vandentiekio tinklaiSkuodo r. sav. Ylakių sen. Nausėdų k.nežinomasneypatingasnaudojamastinka naudoti
10.Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 8960 su vandens bokštu ir vandentiekio tinklaisSkuodo r. sav. Ylakių sen. Raudonių k.

(x-6235002; y-368108)

nežinomasneypatingasnaudojamastinka naudoti
11.Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 8620  su vandens bokštuSkuodo r. sav. Ylakių sen. Ylakių mstl., Mokyklos g.

( x-6240935; y-366957)

nežinomasneypatingasneveikiantisnetinka naudoti
12.Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 44362 su vandentiekio tinklaisSkuodo r. sav. Ylakių sen. Ylakių mstl. prie klebonijos (x-6240461; y-367355)savivaldybėneypatingasnaudojamastinka naudoti
13.Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys (numeris nežinomas) su vandentiekio tinklaisSkuodo r. sav. Ylakių sen. Ylakių mstl. Šačių g.

(x-6239667; y-366771)

nežinomasneypatingasnaudojamastinka naudoti
14.Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys (numeris nežinomas) su vandentiekio tinklaisSkuodo r. sav. Ylakių sen. Ylakių mstl. Šačių g.

(x-6239638; y-366807)

nežinomasneypatingasnaudojamastinka naudoti
15.Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 6990Skuodo r. sav. Ylakių sen. Ylakių mstl.

(x-6240902; y 366861)

nežinomasneypatingasneveikiantisnetinka naudoti
16.Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 7359Skuodo r. sav. Ylakių sen. Ylakių mstl.

(x-6240982; y 366874)

nežinomasneypatingasneveikiantisnetinka naudoti
17.Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 8964 ir vandentiekio tinklaiSkuodo r. sav. Ylakių sen. Pašilės k.

(x-6237002; y-372795)

nežinomasneypatingasnaudojamastinka naudoti
18.Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 9028 su vandens bokštu ir vandentiekio tinklaisSkuodo r. sav. Ylakių sen. Pašilės k. Pušyno g.

(x-6236997; y-372752)

nežinomasneypatingasnaudojamastinka naudoti
19.Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 9791 su vandens bokštu ir vandentiekio tinklaisSkuodo r. sav. Ylakių sen. Vižančių k.

(x-6246846; y-366917)

nežinomasneypatingasnaudojamastinka naudoti
20.Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 8567 su vandens bokštu ir vandentiekio tinklaisSkuodo r. sav. Ylakių sen. Viliotės Užpelkio k.

(x-6241364; y-372410)

nežinomasneypatingasnaudojamastinka naudoti
21.Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 8977 su vandentiekio tinklaisSkuodo r. sav. Lenkimų sen. Lenkimų mstl.

(x-6232701; y-333562)

savivaldybėneypatingasnaudojamastinka naudoti
22.Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 9350 su vandentiekio tinklaisSkuodo r. sav. Lenkimų sen. Lenkimų mstl.

(x-6232742; y-333484)

savivaldybėneypatingasnaudojamastinka naudoti
23.Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 8188 su vandens bokštu ir vandentiekio tinklaisSkuodo r. sav. Lenkimų sen. Juodeikių k.

(x-6226911; y-331026)

savivaldybėneypatingasnaudojamastinka naudoti
24.Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 8975 su vandens bokštu ir vandentiekio tinklaisSkuodo r. sav. Lenkimų sen. Žemytės k.

(x-6229149; y-333206)

savivaldybėneypatingasnaudojamastinka naudoti
25.Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 8569 su vandens bokštu ir vandentiekio tinklaisSkuodo r. sav. Mosėdžio sen. Udralių k.

(x-6232051; y-347827)

savivaldybėneypatingasnaudojamastinka naudoti
26.Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 8494 su vandens bokštu ir vandentiekio tinklaisSkuodo r. sav. Mosėdžio sen. Krakių k. Malūno g.

(x-6232832; y-350193)

nežinomasneypatingasnaudojamastinka naudoti
27.Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 8207 su vandens bokštu ir vandentiekio tinklaisSkuodo r. sav. Mosėdžio sen. Krakių k. Bokšto g.

(x-6232173; y-349989)

nežinomasneypatingasnaudojamastinka naudoti
28.Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 19615 su vandentiekio tinklaisSkuodo r. sav. Mosėdžio sen. Mosėdžio mstl. Šačių g.

(x-6228143; y-350399)

nežinomasneypatingasnaudojamastinka naudoti
29.Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 8284 su vandentiekio tinklaisSkuodo r. sav. Mosėdžio sen. Mosėdžio mstl. Šačių g.

(x-6228058; y-350384)

nežinomasneypatingasnaudojamastinka naudoti
30.Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 8980 su vandens bokštu ir vandentiekio tinklaisSkuodo r. sav. Mosėdžio sen. Igarių k. Pušyno g.

(x-6227907; y-347838)

nežinomasneypatingasnaudojamastinka naudoti
31.Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 8590 su vandens bokštuSkuodo r. sav. Mosėdžio sen. Mosėdžio mstl. Liepų g.

(x-6227811; y-350268)

nežinomasneypatingasneveikiantisnetinka naudoti
32.Metalinis vandentiekio bokštas, neveikiantisSkuodo r. sav. Mosėdžio sen. Mosėdžio mstl. Liepų g.

(x-6227809; y-350245)

nežinomasneypatingasneveikiantisnetinka naudoti
33.Metalinis vandentiekio bokštas, neveikiantisSkuodo r. sav. Mosėdžio sen. Mosėdžio mstl. Liepų g.

(x-6227830; y-350243

nežinomasneypatingasneveikiantisnetinka naudoti
34.Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 6989 su vandentiekio tinklaisSkuodo r. sav. Notėnų sen. Notėnų k.

(x-6220301; y-357462)

nežinomasneypatingasnaudojamastinka naudoti
35.Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 8517 su vandens bokštu ir vandentiekio tinklaisSkuodo r. sav. Notėnų sen. Notėnų k.

(x-6220471; y-357991)

nežinomasneypatingasnaudojamastinka naudoti
36.Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 14786  su vandens bokštu ir vandentiekio tinklaisSkuodo r. sav. Notėnų sen. Notėnų k.

(x-6221237; y-356608)

nežinomasneypatingasnaudojamastinka naudoti
37.Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 8632 su vandens bokštu ir vandentiekio tinklaisSkuodo r. sav. Notėnų sen. Šliktinės k.

(x-6223479; y-360830

nežinomasneypatingasnaudojamastinka naudoti
38.Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys (gręžinio numeris nežinomas) su  vandens bokštu ir vandentiekio tinklaisSkuodo r. sav. Notėnų sen. Šliktinės k.

(x-6223186; y-361468)

nežinomasneypatingasnaudojamastinka naudoti
39.Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 8972 su vandens bokštuSkuodo r. sav. Notėnų sen. Šliktinės k. (Mačiūkų k.)

(x-6223209; y-362591

nežinomasneypatingasneveikiantisnetinka naudoti
40.Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 8970Skuodo r. sav. Notėnų sen. Vindeikių k.

(x-6223479; y-360830)

nežinomasneypatingasnaudojamastinka naudoti
41.Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 7339 su vandens bokštuSkuodo r. sav. Notėnų sen. Notėnų k.

(x-6220206; y-357418)

nežinomasneypatingasneveikiantisnetinka naudoti
42.Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 8516 su vandentiekio tinklaisSkuodo r. sav. Skuodo sen. Puodkalių k.

(x-6236134; y-346986)

nežinomasneypatingasnaudojamastinka naudoti
43.Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 9616 su vandens bokštu ir vandentiekio tinklaisSkuodo r. sav. Skuodo sen. Narvydžių k.

(x-6241265; y-348886)

nežinomasneypatingasnaudojamastinka naudoti
44.Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 19618 su vandentiekio tinklaisSkuodo r. sav. Skuodo sen., M. Rūšupių k.

(x-6238914; y-350975)

nežinomasneypatingasnaudojamastinka naudoti
45.Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 8279 su vandens bokštu ir vandentiekio tinklaisSkuodo r. sav. Skuodo sen. D. Rūšupių k.

(x-6241116; y-351515)

nežinomasneypatingasnaudojamastinka naudoti
46.Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 8571 su vandens bokštu ir vandentiekio tinklaisSkuodo r. sav. Skuodo sen. D. Rūšupių k.

(x-6240888; y-350780)

nežinomasneypatingasnaudojamastinka naudoti
47.Vandentiekio tinklaiSkuodo r. sav. Skuodo sen. Daukšių k.nežinomasneypatingasnaudojamastinka naudoti
48.Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 8606

su vandens bokštu ir vandentiekio tinklais

Skuodo r. sav. Skuodo sen. Kulų I k.

(x-6240302; y-344796)

nežinomasneypatingasnaudojamastinka naudoti
49.Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 9617Skuodo r. Skuodo m.

(x-6239924; y-346854)

nežinomasneypatingasneveikiantisnetinka naudoti
50.Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 9627Skuodo r. Skuodo m.

(x-6240139; y-346630)

nežinomasneypatingasneveikiantisnetinka naudoti
51.Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 19617 su vandens bokštu ir vandentiekio tinklaisSkuodo r. sav. Šačių sen. Rukų k..

(x-6229812; y-355413)

nežinomasneypatingasnaudojamastinka naudoti
52.Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 8285 su vandentiekio tinklaisSkuodo r. sav. Šačių sen. Šačių k. Beržo g.

(x-6228602; y-360758)

nežinomasneypatingasnaudojamastinka naudoti
53.Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 19637 su vandens bokštu ir vandentiekio tinklaisSkuodo r. sav. Šačių sen. Šačių k. Šatos g.

(x-6229054; y-361224)

nežinomasneypatingasnaudojamastinka naudoti
54.Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 19638Skuodo r. sav. Šačių sen. Šačių k. Šatos g.

(x-6229130; y-361170)

nežinomasneypatingasnenaudojamastinka naudoti
55.Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 8224Skuodo r. sav. Šačių sen. Sodalės k.

(x-6229340; y-360298)

nežinomasneypatingasnenaudojamasnetinka naudoti
56.Vandentiekio tinklaiMosėdžio sen. Šauklių k.nežinomasneypatingasnaudojamastinka naudoti

Vietinio ūkio ir investicijų skyriaus

vyresnioji specialistė                                                                                                                                                                       Ramutė Perminienė

Vietinio ūkio ir investicijų skyriaus

vyresnysis specialistas                                                                                                                                                                    Raimondas Budrikis

 Norėdami pasiteirauti dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi) sąrašo, galite kreiptis į Skuodo rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir investicijų skyriaus vyresniąją specialistę Ramutę Perminienę el. p. ramute.perminiene@skuodas.lt, tel. (8 440)  73 992