Apie pokyčius Aleksandrijos pagrindinėje mokykloje kalbėtasi su bendruomene

Paskelbta 24 sausio, 2022 m., skiltyje Naujienos

2021 m. gruodžio 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių pakeitimus. Vadovaujantis jais rengiamas Skuodo rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2022–2026 m. bendrojo plano projektas. Tuo tikslu susitinkama su mokyklų bendruomenėmis, aptariami numatomi pokyčiai.

2022 m. sausio 19 d. Savivaldybės mero pavaduotoja Daiva Budrienė, Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Renata Kilijonienė susitiko su Skuodo rajono Aleksandrijos pagrindinės mokyklos bendruomene ir aptarė mokyklos reorganizacijos klausimus, artėjančius pokyčius, atsakė į kylančius klausimus.

Planuojama, kad nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. Aleksandrijos pagrindinė mokykla bus reorganizuojama į Skuodo Bartuvos progimnazijos pradinio, ikimokyklinio ugdymo skyrių. Mokykloje veiks ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupė ir pradinio ugdymo klasės.

Ministerijai patvirtinus, kad negali būti 5–8 jungtinių ir nepilnų (mažiau kaip 8 mokiniai) klasių komplektų, visi šių minėtų klasių komplektai ugdymo įstaigoje nebebus formuojami.

Aleksandrijos bendruomenės nariai išsakė poreikį, kad mokykloje liktų pagrindinio ugdymo skyrius, tačiau Renata Kilijonienė dar kartą patikino, kad pagal naujus Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos reikalavimus jungtinių ir nepilnų klasių būti nebegalės.

Nuotraukų autorė – Rūta Ronkauskienė.