AB „Suskystintos dujos“ praneša apie dujų įkainius

Paskelbta November 11, 2021 m., skiltyje Naujienos

AB „Suskystintos dujos“ administracija praneša, kad nuo 2021 m. gruodžio mėn. 2 d. vartotojams nustatytos sekančios centralizuotai tiekiamų SND kainos.

Kintamoji kainos dalis (Mokama kiekvieną mėnesį už suvartotą dujų kiekį) – 2,63 Eur.

Pastovioji kainos dalis (Mokama kiekvieną mėnesį nepriklausomai nuo

suvartotų dujų kiekio) – 5,63 Eur.

Nauja kaina vartotojai atsiskaito už 2021 m. gruodžio mėnesį ir vėliau suvartotas dujas.

Atsiskaitymas prasideda nuo 2022 m. sausio mėnesio.

Komisijos patvirtintos centralizuotai tiekiamų SND kainos galioja 1 metus.

Avarinių iškvietimų centralizuotas telefono Nr. 8 614 52004

Kainos nustatytos, vadovaujantis Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos 2021 m. spalio 29 d. nutarimu Nr. 03E-1424 „Dėl AB „Suskystintos dujos“ centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų (toliau SND) kainų nustatymo“.