Pradedami Skuodo rajono Vižančių k. v. melioracijos projekto įrengimo darbai

Paskelbta 3 lapkričio, 2022 m., skiltyje Naujienos

Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. T9-38 „Dėl ūkininkų iniciatyvų skatinimo priemonės lėšų administravimo tvarkos aprašo pakeitimo“, papildytas Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. T9-105 „Dėl Ūkininkų iniciatyvų skatinimo priemonės lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintą Ūkininkų iniciatyvų skatinimo priemonės lėšų administravimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašą) 9.6 papunkčiu, t. y. nauja finansuojama veikla „Gyvenviečių melioracijos sistemų įrengimo darbų finansavimas“. Finansavimas šiai veiklai įgyvendinti skiriamas Savivaldybės administracijai, atsižvelgus į gautų Skuodo rajono seniūnijų seniūnų prašymus, suderintus su žemės sklypų savininkais, ir Savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytos komisijos gautas rekomendacijas.

Priemonės veiklai „Gyvenviečių melioracijos sistemų įrengimo darbų finansavimas“ įgyvendinti panaudota 34 139,41 Eur, naujai įrengti melioracijos įrenginiai Mosėdžio sen. Krakių k. ir Notėnų seniūnijoje Vindeikių k. Pradedami Skuodo rajono Vižančių k. v. melioracijos projekto Nr.14 1982 m. sistemos Nr.65, rinktuvo „c“ remonto ir drenažo sistemos Nr.65 naujo rinktuvo c’ įrengimo darbai Vižančių gyvenvietėje. Pastarojo projekto įgyvendinimui skirta – 15 955,28 Eur. Rangos darbus atlieka UAB „Kuršasta“.