Kviečiame teikti paraiškas pagal priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

Paskelbta 18 gegužės, 2022 m., skiltyje Naujienos

Skuodo rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas paramai gauti pagal Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. A1-378 patvirtintą Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti  bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Skuodo  rajono savivaldybėje aprašą.

Priemonės tikslas – skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių (toliau – bendruomenių) savarankiškumą tenkinant viešuosius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių ir viešųjų poreikių tenkinimo.

Paraiškas gali teikti Skuodo rajono savivaldybės seniūnijų teritorijose registruotos ir veikiančios bendruomeninės organizacijos. Vienas pareiškėjas teikia tik vieną paraišką, paraiškos lydraštyje nurodydamas seniūniją, į kurios lėšas pretenduoja.

Užpildytos ir pasirašytos paraiškos pristatomos Skuodo rajono savivaldybės administracijai, siunčiamos registruotu laišku, įteikiamos per pašto kurjerį, adresu: Vilniaus g. 13, Skuodas, arba pasirašytos, skenuotos siunčiamos el. paštu [email protected]. Siunčiant paraiškas registruotu laišku ar per pašto kurjerį, pašto antspaudo data turi būti ne vėlesnė nei paskutinė paraiškų priėmimo diena. Siunčiant paraišką el. paštu, ji turi būti išsiųsta iki paskutinės paraiškų priėmimo dienos, bet ne vėliau kaip iki Savivaldybės administracijos darbo laiko pabaigos. Paraiškos priimamos nuo  2022 m. gegužės 18 d. iki birželio 17 d. 15.45 val.

Informacija teikiama darbo dienomis el.p. [email protected] arba tel. 8 604 74 675

Paraiškos forma 1 priedas

Pareiškėjo deklaracija 5 priedas

Priemonės įgyvendinimas 2022 metais

2022 m. paskirstytos lėšos seniūnijoms

Savivaldybės aprašas: Nr. A1-378 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo Skuodo rajono savivaldybėje aprašo tvirtinimo“