Žemės sklypui, kadastro Nr. 7501/0002:282, esančiam Truikinų kaime, Aleksandrijos seniūnijoje, Skuodo rajono savivaldybėje, planuojama pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą

Paskelbta 24 sausio, 2022 m., skiltyje Teritorijų planavimas

Projekto rengimo tikslas:  parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Skuodo skyriuje adresu: Vilniaus g. 13, Skuodas, tel. 8 706 85 815, el. p. [email protected] arba Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacine sistema (toliau – ŽPDRIS), adresu www.zpdris.lt, 10 darbo dienų nuo paviešinimo Skuodo rajono savivaldybės interneto svetainėje .

PRIDEDAMA.

Sprendimo projektas dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų.