Visuomenės informavimas apie projektinius pasiūlymus

Paskelbta 14 liepos, 2023 m., skiltyje Pranešimai

Pagal Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus reikalavimus Skuodo rajono savivaldybės interneto svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Projekto pavadinimas – Pagalbinio ūkio paskirties pastato, Pamiškės g. 4A, Baltrimų k., Ylakių sen., Skuodo r. sav., rekonstravimo projektas, keičiant paskirtį į kitos (fermų) paskirties pastatą.

Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre: Skuodo r. sav., Ylakių sen., Baltrimų k., Pamiškės g. 4A, sklypo kadastro  Nr. 7534/0006:286 Nausėdų k. v.

Statinio pavadinimas (esamas) – Pagalbinio ūkio paskirties pastatas.

Statinio pavadinimas (būsimas) – Kitos (fermų) paskirties pastatas.

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis, kategorija: Pagalbinio ūkio paskirties pastatas (7.17), nesudėtingas.

Būsima statinio pagrindinė paskirtis, kategorija: Kitos (fermų) paskirties pastatai (7.18), neypatingas.

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Pagrindinė naudojimo paskirtis – Žemės ūkio, naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Projektuotojas – UAB „Domidėja“, įmonės kodas 302463181, adresas: Respublikos g. 19A, LT-87130 Telšiai, el. p. [email protected], tel. +370 629 11 129.

Statytojas – A. V.

Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima iki 2023 m. rugpjūčio 3 d. UAB „Domėdėja“ patalpose, adresas: Respublikos g. 19A, Telšiai,  darbo dienomis nuo 8.00  iki 17.00 val., tel. +370 629 11 129, taip pat Skuodo rajono savivaldybės interneto svetainėje www.skuodas.lt.

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Teikti pasiūlymus galima iki 2023 m. rugpjūčio 3 d., adresu: Respublikos g. 19A, Telšiai, ir  elektroniniu paštu [email protected]  bei viešo susirinkimo metu. Teikiant pasiūlymus Projektuotojui, turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo pateikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas:

Viešas susirinkimas ir projektinių pasiūlymų pristatymas vyks – 2023 m. rugpjūčio 3 d. 16 val. nuotoliniu būdu.

Viešo susirinkimo nuoroda:

UAB Domidėja is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Topic: Pamiškės g. 4A, Baltrimų k., Ylakių sen., Skuodo r. sav. Time: Aug 3, 2023 04:00 PM Helsinki Join Zoom Meeting https://us05web.zoom.us/j/89881275522?pwd=uwNUGoJM0RCkeGE78oLaZ2dv2pCLma.1 Meeting ID: 898 8127 5522 Passcode: 8R8cAc

 

Projektinis pasiūlymas

Vaizdinė medžiaga