Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo Mikytų k. 5, Notėnų sen., Skuodo r. sav., rekonstravimo projektavimą

Paskelbta 30 gruodžio, 2021 m., skiltyje Pranešimai

Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre: Skuodo r. sav., Notėnų sen., Mikitų k. 5,  sklypo kadastro Nr. 7563/0004:238.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Numatomas rekonstruoti gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1).

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Projektuotojas – Dalios Šidlauskienės įmonė, į. k. 145310442, Purienų g. 15, Kairiai, Šiaulių r. sav.  Projekto vadovas – Dalia Šidlauskienė, atestato Nr. A 996, el. p. [email protected], tel. 8 687  26 778.

Statytojas – M. P.

Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima iki 2022 m. sausio 20 d. darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. Dalios Šidlauskienės įmonės patalpose, adresas: Šiauliai, Vilniaus g. 116A, III aukštas (susitarus telefonu 8 687  26 778), ir Savivaldybės interneto svetainėje www.skuodas.lt.

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Teikti pasiūlymus galima iki 2022 m. sausio 20 d. 16.00 val.  elektroniniu paštu [email protected] arba [email protected], tel. 8 687  26 778, raštu (paštu), adresu: Vilniaus g. 116A, Šiauliai 76290, bei viešo susirinkimo metu.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas:

Viešas susirinkimas vyks 2022 m. sausio 20 d. 16 val.

Tiesioginė transliacija internetu

https://us04web.zoom.us/j/77715483361?pwd=dVBPYzZYMzZBa1kyczQ1TXk3Z0h6UT09

Meeting ID: 777 1548 3361

Passcode: tm3fEY

Projektiniai pasiūlymai

Projektiniams pasiūlymams pritarta – https://infostatyba.planuojustatau.lt/eInfostatyba-designConditions/document/application/application?id=7276034