Visuomenės informavimas apie numatomą valstybinės reikšmės krašto kelio nr. 170 Mažeikiai–Skuodas 46,185 km tilto per Guntiną rekonstravimo projektavimą

Paskelbta 25 balandžio, 2022 m., skiltyje Naujienos, Teritorijų planavimas

Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre: Skuodo rajono savivaldybės teritorija, valstybinės reikšmės krašto kelias Nr. 170 Mažeikiai–Skuodas 46,185 km (tiltas per Guntino upelį).

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Valstybinės reikšmės krašto kelias – keliai (pralaida – kiti transporto statiniai).

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Projektuotojas – UAB „Kelprojektas“, adresas: Vilnius, Žalgirio g. 90, el. p. [email protected]. Projekto vadovas – Andžej Denkovski, kvalifikacijos atestatas Nr. 37186, el. p. [email protected], tel. 8 655  45 183.

Statytojas – VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija.

Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima iki 2022 m. gegužės 17 d. pirmadienį–ketvirtadienį nuo 7.00 iki 16.00 val., penktadienį nuo 7.00 iki 15.00 val. UAB „Kelprojektas“ patalpose, adresas: Vilnius, Žalgirio g. 90, el. p. [email protected],  projekto vadovas – Andžej Denkovski, tel. 8 655  45 183, ir Savivaldybės interneto svetainėje www.skuodas.lt.

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Teikti pasiūlymus galima iki 2022 m. gegužės 17 d. raštu arba elektroniniu paštu bei viešo susirinkimo metu – projektuotojui UAB „Kelprojektas“, adresu: LT-09303 Vilnius, Žalgirio g. 90, el. p. [email protected].

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas:

Viešas susirinkimas vyks 2022 m. gegužės 19 d. 15 val.

Tiesioginė transliacija internetu

Viešas susirinkimas planuojamas nuotoliniu būdu, nuoroda:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDUyMzcxODAtN2VlZS00MTE0LWIyNTUtNzQ3MzZjZjhiNmYw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a2728528-eff8-409c-a379-7d900c45d9ba%22%2c%22Oid%22%3a%2210fd0f7f-9a01-4a51-b4ae-ccbff82f509f%22%7d

Projektiniai pasiūlymai

Projektinių pasiūlymų vaizdinė medžiaga

Projektiniams pasiūlymams pritarta: https://www.planuojustatau.lt/