Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą

Paskelbta 17 kovo, 2022 m., skiltyje Teritorijų planavimas

Kitos (fermų) paskirties pastatų ir kitos paskirties inžinerinių statinių (mociono aikštelės, mėšlidės, silosinės), Skuodo r. sav., Mosėdžio sen., Baksčių k. (sklypo kadastro Nr.7527/0010:151) statybos projektas 

Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre: Skuodo r. sav., Mosėdžio sen., Baksčių k. (sklypo kad. Nr.7527/0010:151).

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – žemės ūkio. 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Numatoma statinių paskirtis – Kita (fermų). Kiti inžineriniai statiniai.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Projektinius pasiūlymus parengė projekto vadovė – Aida Mitkienė, architekto atestatas
A 1183,  mob. tel. +370 687 12 331, [email protected].

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

Ūkininkas J. K.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Kretingos r. sav., Imbarės sen., Erlėnų k., Skuodo g. 6, mob. tel. +370 615 91 684, darbo dienomis 9.00–16.00 val. iki 2022 m. balandžio 5 d., ir Skuodo rajono savivaldybės svetainėje www.skuodas.lt.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų projektuotojui gali teikti raštu, adresu: Plungės r. sav., Kulių sen., Mažųjų Mostaičių k., Ąžuolų g. 8, el. paštu [email protected]. 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Projektinių pasiūlymų svarstymo viešas susirinkimas vyks 2022 m. balandžio 5 d.  (antradienį) 17 val. Skuodo rajono savivaldybės administracijos patalpose, adresu: Skuodas, Vilniaus g. 13.

Ekstremalios situacijos (COVID-19) atveju bus pravedamas nuotoliniu būdu. Prisijungimo nuoroda:

https://us04web.zoom.us/j/77307055701?pwd=FTLs6RPgFQXN8LdLvEM7UNao2oMvas.1

Meeting ID: 773 0705 5701

Passcode: xD3Dc7

 

Projektiniai pasiūlymai

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

Projektiniams pasiūlymas pritarta – https://www.planuojustatau.lt/