Visuomenės informavimas apie numatomą statinio projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinio projektinius pasiūlymus

Paskelbta 22 balandžio, 2022 m., skiltyje Naujienos, Teritorijų planavimas

Informuojame apie statinio – administracinės paskirties pastato, Skuodas, J. Basanavičiaus g. 3, paskirties keitimo į specialiąją, kuriam vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 13 priedo, 3.2 punkto reikalavimais, visuomenė informuojama apie Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje nustatytais atvejais statinio ar statinio dalies numatomą projektavimą.

Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre: J. Basanavičiaus g. 3, Skuodo m., sklypo kadastro Nr. 7550/0004:265.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Statinys 01 – administracinis pastatas, keičiamas į policijos komisariato pastatą, kurio unikalus Nr. 7597-8000-8015. Paskirtis – administracinė keičiama į specialiąją.

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Žemės sklypo paskirtis – kita, naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Projektuotojas – UAB „Nemuno deltos projektai“, adresas: Turgaus g. 5, LT-99132, Šilutė, el. p. [email protected], tel. +370 441 51 443. Projekto vadovė – Alma Čepienė, el. p. [email protected], tel. +370 441 51 443.

Statytojas – Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas.

Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima iki 2022 m. gegužės 10 d. darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val., UAB  „Nemuno deltos projektai“ patalpose, adresu: Šilutė, Turgaus g. 5 ir Savivaldybės interneto svetainėje www.skuodas.lt.

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Teikti pasiūlymus galima iki 2022 m. gegužės 10 d. 16.00 val.  bei viešo susirinkimo metu. Projektuotojui UAB „Nemuno deltos projektai“, adresu: Turgaus g. 5, LT-99132, Šilutė, el. p. [email protected], tel. +370 441 51 443 arba [email protected].

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas:

Viešas susirinkimas vyks 2022 m. gegužės 10 d. 16 val. nuotoliniu būdu.

Prisijungimo nuoroda: https://teams.live.com/meet/9431222293076

 

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

Projektiniai pasiūlymai

Projektiniams pasiūlymams pritarta https://www.planuojustatau.lt/