Visuomenės informavimas apie numatomą statinio projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinio projektinius pasiūlymus

Paskelbta 26 rugpjūčio, 2022 m., skiltyje Naujienos, Teritorijų planavimas

Informuojame apie statinio – administracinės paskirties pastato rekonstravimo, keičiant paskirtį į specialiąją ir garažų paskirties pastato paprastojo remonto, Skuodas, J. Basanavičiaus g. 3, projektas, kuriuo, vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 13 priedo 3.2 punkto reikalavimais, visuomenė informuojama apie svarbaus statinio projektavimą.

Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre: J. Basanavičiaus g. 3, Skuodo m., sklypo kadastro Nr. 7550/0004:265.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Rekonstruojamas statinys 01 – administracinės paskirties pastatas, kurio unikalus Nr. 7597-8000-8015. Numatoma paskirtis – specialioji. Rekonstravimo darbų apimtis – numatomas pastato vieno korpuso nugriovimas.

Remontuojamas statinys 02 – garažų paskirties pastatas, kurio unikalus Nr. 7597-8000-8026. Pastate numatomi paprastojo remonto darbai.

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Žemės sklypo paskirtis – kita, naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Projektuotojas – UAB „Nemuno deltos projektai“, adresas: Turgaus g. 5, LT-99132 Šilutė, el. p. [email protected], tel. +370 441 51 443. Projekto vadovė – Alma Čepienė, el. p. [email protected], tel. +370 441 51 443.

Statytojas – Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas.

Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima iki 2022 m. rugsėjo 14 d. darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val., Skuodo policijos komisariato patalpose, adresu: Skuodas, J. Basanavičiaus g. 3, ir Savivaldybės interneto svetainėje www.skuodas.lt.

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Teikti pasiūlymus galima iki 2022 m. rugsėjo 14 d. 15.00 val.  bei viešo susirinkimo metu. Projektuotojui UAB „Nemuno deltos projektai“, adresu: Turgaus g. 5, LT-99132 Šilutė, el. p. [email protected], tel. +370 441 51 443 arba [email protected], tel. +370 441 51 443.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas:

Viešas susirinkimas vyks 2022 m. rugsėjo 14 d. 15 val. nuotoliniu būdu.

Prisijungimo nuoroda https://teams.live.com/meet/9420567319485

Projektiniai pasiūlymai 1-5

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija 1-2

Pasiūlymams pritarta: https://www.planuojustatau.lt