Visuomenės informavimas apie numatomą pastato un. Nr. 7594-5003-8023, Mokyklos g. 4, Luknių k., Skuodo r. sav., paskirties keitimo iš kultūros į gyvenamąją (įvairių soc. grupių asmenims), atliekant paprastojo remonto darbus, projektavimą

Paskelbta 16 birželio, 2022 m., skiltyje Teritorijų planavimas

Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre: Mokyklos g. 4, Luknių k., Skuodo r. sav., sklypo kadastro Nr. 7524/0005:531.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Statinio (-ių) paskirtis – Kultūros ir švietimo paskirties pastatas (7.10 7.11)

Būsima paskirtis – Gyvenamoji (įvairių soc. grupių asmenims) (6.4).

Statinio (-ių) unikalus Nr. – 7594-5003-8023

Statinio pavadinimas– Mokykla

Statinio būsimas pavadinimas – Bendrabutis

Statinio kategorija – Neypatingas

Statybos rūšis – Paprastasis remontas

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Projektuotojas – MB „Urbanistinė Architektūra“, adresas: Klaipėda, Turgaus a. 21, el. p. [email protected], tel. +370 675 33 877. Projekto vadovas – Laimonas Bogušas, tel. +370 675 33 877.

Statytojas – Skuodo rajono savivaldybė.

Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima iki 2022 m. liepos 11 d. darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. Skuodo rajono savivaldybėje, adresu: Skuodas, Vilniaus g. 13, el. p. [email protected], tel. +370 440 44 860, ir Savivaldybės interneto svetainėje www.skuodas.lt.

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Teikti pasiūlymus galima iki 2022 m. liepos 11 d. 16.00 val.  raštu arba elektroniniu paštu bei viešo susirinkimo metu. Adresu: Skuodas, Vilniaus g. 13, el. p. [email protected], tel. +370 440 44 860.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas:

Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2022 m. liepos 11 d. 16 val.

Tiesioginė transliacija internetu https://us02web.zoom.us/j/82998611608?pwd=byt3UFlDakt5a0QxaFBLOC9tbUZxZz09

Meeting ID: 829 9861 1608

Passcode: 611865

Visas projektas

Vaizdinė medžiaga