Visuomenės informavimas apie numatomą pastato – daržinės (4400-2266-9501) ir pastato – klėčio (4400-2266-9512) griovimą ir gyvenamojo namo (7592-5003-5013) Skuodo r. sav., Notėnų sen., Šliktinės k., Ežerėlio g. 10, rekonstravimo projektavimą

Paskelbta 15 kovo, 2022 m., skiltyje Teritorijų planavimas

Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre: Skuodo r. sav., Notėnų sen., Šliktinės k., Ežerėlio g. 10. Sklypo kad. Nr. 7563/0002:613 Vindeikių k.v.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita; naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (STR 1.01.03:2017, punktas 6.1); statinio kategorija – neypatingas statinys (STR 1.01.03:2017).

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Projektinius pasiūlymus parengė UAB „Kartografiniai projektai“, projekto vadovas – Rimgaudas Laužikas (kvalifikacijos atestato Nr. A 409, išduotas nuo 2013-11-15), tel. Nr. (8 445) 78 199, el. paštas [email protected].

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.): S. P.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Susipažinti su projektiniai pasiūlymais galima iki 2022 m. balandžio 05 d. UAB „Kartografiniai projektai“ patalpose, esančiose Vytauto g. 17, II a., Kretinga, darbo dienomis 08.00–17.00 val. (laiką derinti iš anksto telefonu – (8 445) 78 199) ir Skuodo rajono savivaldybės svetainėje www.skuodas.lt

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų projektuotojui gali teikti: raštu – UAB „Kartografiniai projektai“, adresu: Vytauto g. 17, Kretinga; el. paštu [email protected].

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Projektinių pasiūlymų svarstymo viešas susirinkimas vyks 2022 m. balandžio 05 d. 15:00 val. Skuodo rajono savivaldybės administracijos patalpose, adresu: Skuodas, Vilniaus g. 13.

Ekstremalios situacijos (COVID-19) atveju bus pravedamas nuotoliniu būdu. Prisijungimo nuoroda: https://join.skype.com/N18CuMEwPQpF

Projektiniai pasiūlymai

Grafinė dalis

Projektiniams pasiūlymams pritarta