Visuomenės informavimas apie numatomą kitos (fermų) paskirties pastato (užtrūkusių karvių ir prieauglio tvarto) ir kitos paskirties inžinerinio statinio (mėšlidės), Mosėdžio g. 91f, Šauklių k., Mosėdžio sen., Skuodo r. Sav., statybos projektavimą

Paskelbta 10 kovo, 2022 m., skiltyje Teritorijų planavimas

Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre: Skuodo rajono sav., Mosėdžio sen., Šauklių k., Mosėdžio g. 91F, sklypo kadastro Nr. 7554/0003:279.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Tvartas – kita (fermų), Mėšlidė – kiti inžineriniai statiniai.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Projektuotojas – UAB SVB, adresas: Kaunas, Gedimino g. 47-311, el. p. [email protected]. Projekto vadovas – Asta Kokienė, architekto atestatas A 1409, el. p. [email protected], tel. 8 650  56 266.

Statytojas – M. B.

Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima iki 2022 m. kovo 30 d. darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00 val., UAB SVB patalpose, adresas: Kaunas, Gedimino g. 47-311, el. p. [email protected],  projekto vadovas – Asta Kokienė, tel. 8 650  56 266, ir Savivaldybės interneto svetainėje www.skuodas.lt.

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Teikti pasiūlymus galima iki 2022 m. kovo 30 d. elektroniniu paštu bei viešo susirinkimo metu – projektuotojui UAB SVB, el. p. [email protected].

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas:

Viešas susirinkimas vyks 2022 kovo 30 d. 16.30 val.

Tiesioginė transliacija internetu

prisijungimas tiesioginei video konferencijai: https://us02web.zoom.us/j/89334051955?pwd=QWFGRzNtLzVicHROZ1o2dnFYcFYxdz09

Statybos projektiniai pasiūlymai

Brėžiniai

Projektiniams pasiūlymas pritarta – https://www.planuojustatau.lt/