Visuomenės informavimas apie numatomą gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato rekonstravimo ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų, Kuksinės g. 30, Kuksinės k., Lenkimų sen., Skuodo r. sav., statybos projektavimą

Paskelbta 27 balandžio, 2022 m., skiltyje Naujienos, Teritorijų planavimas

Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre: Kuksinės g. 30, Kuksinės k., Lenkimų sen., Skuodo r. sav., sklypo kadastro Nr. 7520/0005:105.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Rekonstruojamo statinio (-ių) paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1), unikalus Nr. 7593-4002-2013.

Statinio kategorija: esama – II grupės nesudėtingas, būsima – neypatingas statinys.

Statybos rūšis: Rekonstravimas.

Naujai statomo statinio (-ių) paskirtis: Pagalbinio ūkio paskirties pastatas (7.17).

Statinio kategorija: II grupės nesudėtingas statinys.

Statybos rūšis: Nauja statyba.

Naujai statomo statinio (-ių) paskirtis: Pagalbinio ūkio paskirties pastatas (7.17).

Statinio kategorija: II grupės nesudėtingas statinys.

Statybos rūšis: Nauja statyba.

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Pagrindinė naudojimo paskirtis – žemės ūkio, naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Projektuotojas – UAB „PK Projektavimo biuras“, Baltų pr. 36-5, Kaunas, tel. +370 673 12 690, el. p. [email protected]. Projekto vadovasLiutauras Kairys, tel. +370 673 12 690, el. p. [email protected]. Statinio architektasGytautas Mikeliūnas tel. +370 673 12 690, el. p. [email protected].

Statytojas – V. B.

Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima iki 2022 m. gegužės 16 d. darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., adresu: Kaunas, Antagynės g. 2-1, tel. +370 673 12 690, ir Savivaldybės interneto svetainėje www.skuodas.lt.

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Teikti pasiūlymus galima iki 2022 m. gegužės 16 d. raštu, adresu: Kaunas, Antagynės g. 2-1, arba el. p. [email protected] bei viešo susirinkimo metu.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas:

Viešas susirinkimas vyks 2022 m. gegužės 16 d. 15 val. Skuodo rajone, Lenkimų seniūnijos patalpose, adresu: Lenkimai, S. Daukanto g. 59, ir nuotoliniu būdu. Tiesioginės transliacijos nuoroda https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NTU4ZjNjYmMtMDM4MS00MzdlLTk1ZDgtOGYxOTljYzI0OWVk%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522041f8c2b-c9d8-4a74-b7d9-b41d9170feee%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25225c4e6809-778d-48c2-8521-2dad1e1dbf73%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=3343e9aa-9f09-405c-8c16-b38917cb4131&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Projektiniai pasiūlymai

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

Projektiniams pasiūlymams pritarta https://www.planuojustatau.lt/