Visuomenės informavimas apie numatomą gyvenamojo namo rekonstravimo ir pagalbinio ūkio pastato naujos statybos Vienybės g. 17, Skuodo m., projektavimą

Paskelbta 26 sausio, 2022 m., skiltyje Teritorijų planavimas

Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre: Vienybės g. 17, Skuodo m., sklypo kadastro Nr. 7550/0005:107.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Rekonstruojamo statinio (-ių) paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1)

Statinio (-ių) unikalus Nr.: 7592-0001-1016

Statinio pavadinimas: Gyvenamasis (vieno buto)  namas                 

Esama statinio kategorija: Nesudėtingas; Projektuojama statinio kategorija: Neypatingas

Statybos rūšis: Rekonstravimas

Naujai statomo statinio (-ių) paskirtis: Pagalbinio ūkio paskirties pastatas (7.17)

Statinio pavadinimas: Pagalbinio ūkio pastatas                 

Statinio kategorija: Nesudėtingas

Statybos rūšis: Nauja statyba

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Projektuotojas – Tomas Bagočius, adresas: Skuodas, Dariaus ir Girėno g. 50, II aukštas, el. p. [email protected], tel. +370 698 34 341. Projekto vadovas – Valdemaras Jakštas, tel. +370 695 12 038.

Statytojas – E.K. ir L.K.

Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima iki 2022 m. vasario 14 d. darbo dienomis nuo 14.00 iki 17.00 val., projektuotojo Tomo Bagočiaus kontoros patalpose, adresu: Skuodas, Dariaus ir Girėno g. 50, II aukštas, el. p. [email protected], tel. +370 698 34 341 ir Savivaldybės interneto svetainėje www.skuodas.lt.

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Teikti pasiūlymus galima iki 2022 m. vasario 14 d. 16.00 val.  raštu arba elektroniniu paštu bei viešo susirinkimo metu. Projektuotojui Tomui Bagočiui, adresu: Skuodas, Dariaus ir Girėno g. 50, II aukštas, el. p. [email protected], tel. +370 698 34 341.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas:

Viešo susirinkimo vieta Skuodo rajono savivaldybės administracijos patalpose, adresas: Skuodas, Vilniaus g. 13.

Viešas susirinkimas vyks 2022 m. vasario 14 d. 16 val.

Tiesioginė transliacija internetu Join Zoom Meeting
https://us05web.zoom.us/j/87336961443?pwd=aFlwWWFyNURXTlAxbFhmYVIrN09BQT09
Meeting ID: 873 3696 1443
Passcode: ueY8DT

Projektiniai pasiūlymai

Projektiniams pasiūlymams pritarta – https://infostatyba.planuojustatau.lt/eInfostatyba-designConditions/document/application/application?id=7252356