Teikiamas viešajam svarstymui Skuodo rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2022–2026 metų bendrojo plano projektas

Paskelbta 24 sausio, 2022 m., skiltyje Pranešimai

Vadovaujantis tinklo kūrimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – tinklo kūrimo taisyklių), 35.4 papunkčiu, teikiamas viešajam svarstymui Skuodo rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2022–2026 metų bendrojo plano projektas (toliau – bendrojo plano projektas).

Bendrojo plano projektą parengė Skuodo rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius.

Prašoma visas suinteresuotas grupes ir asmenis pateikti Skuodo rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui el. paštu [email protected] pastabas ir pasiūlymus dėl Bendrojo plano projekto tobulinimo iki 2022 m. kovo 1 d.

Bendrojo plano projektas bus tobulinamas, atsižvelgiant į mokyklų bendruomenių sprendimus ir kitų suinteresuotų grupių bei asmenų pateiktus siūlymus, jeigu šie neprieštaraus Lietuvos Respublikos švietimo įstatymui, tinklo kūrimo taisyklėms ir kitiems teisės aktams.

Sprendimo projektas

Skuodo rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2022–2026 metų bendrasis planas

1 priedas

2 priedas

3 priedas