Teikiamas svarstyti Skuodo rajono savivaldybės 2022–2024 m. strateginio veiklos plano projektas

Paskelbta 1 gruodžio, 2021 m., skiltyje Pranešimai

Vadovaujantis Skuodo rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo (patvirtinta Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. T9-145) 4.7.1.2 punktu, Skuodo rajono savivaldybės 2022–2024 m. strateginio veiklos plano projektas teikiamas visuomenės ir socialinių-ekonominių partnerių svarstymui.

1 programa

2 programa

3 programa

4 programa

5 programa

6 programa

Išlaidos

Planuojamos pajamos

Pasiūlymus galima teikti e. paštu [email protected] iki 2021 m. gruodžio 11 d. 18.00 val.