Taryboje patvirtinta Šeimos komisijos sudėtis

Paskelbta 28 liepos, 2023 m., skiltyje Pranešimai

Informuojame, Skuodo rajono savivaldybės taryba patvirtino Skuodo rajono savivaldybės šeimos komisiją (toliau – Šeimos komisija).
Šeimos komisijos uždavinys – įgyvendinti Skuodo rajono savivaldybės šeimos stiprinimo funkciją, kurti palankią aplinką šeimoms, stiprinti bendradarbiavimą ir koordinavimą tarp savivaldybės institucijų ar įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su šeimomis ar joms atstovaujančių, viešųjų paslaugų šeimoms prieinamumo ir efektyvumo gerinimą.
Šeimos komisijos nariai spręs svarbius klausimus, susijusius su šeimos politikos formavimu ir įgyvendinimu, ieškos sprendimų, kaip stiprinti šeimą, bus pasitelkiamos priemones, kad būtų užtikrintas autonomiškos, darnios, atsakingos, tvirtos, stabilios, aktyvios šeimos, gebančios savarankiškai ir tinkamai atlikti jai būdingas funkcijas, kūrimas ir puoselėjimas.
Šeimos komisijos pirmininkas – Tomas Matutis, Skuodo rajono Savivaldybės tarybos narys.
Šeimos komisijos kontaktai mob. +370 615 79 172, el. p: [email protected]. Besikreipiančių asmenų į Šeimos komisiją konfidencialumas garantuojamas.
Daugiau informacijos apie sudarytą Savivaldybės šeimos komisiją galite rasti: www.skuodas.lt