Svarbiems Skuodo rajono socialiniams klausimams – socialinės apsaugos ir darbo ministrės Monikos Navickienės dėmesys

Paskelbta 19 vasario, 2021 m., skiltyje Naujienos

Skuodo rajono savivaldybės meras Petras Pušinskas inicijavo nuotolinį susitikimą su socialinės apsaugos ir darbo ministre Monika Navickiene, ministerijos darbuotojais, Skuodo rajono socialines paslaugas teikiančių įstaigų vadovais, Savivaldybės tarybos nariais, vadovais ir administracijos specialistais.

„Socialinių paslaugų poreikis rajone yra didelis, todėl šiai sričiai tenka ypatingas dėmesys. Nors socialiniams reikalams skiriamas nemažas finansavimas (20 proc. visų savivaldybės savarankiškų lėšų), šioje srityje vis tiek  dar yra sprendžiamų klausimų“, – sakė Savivaldybės meras.

Pasitarimo metu Savivaldybės meras minėjo, kad rajone dalis socialinių paslaugų teikiama per projektines veiklas, kurių finansavimas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų baigiasi. Tokių paslaugų poreikis rajone išlieka, bet Savivaldybė vien tik savo jėgomis negalėtų užtikrinti visų šių paslaugų teikimo. Reikia ieškoti galimybių, kad būtų užtikrintas papildomo finansavimo tęstinumas. Ministerijos atstovai minėjo, kad bus aiškinamasi, kokie yra ir kitų Savivaldybių poreikiai, kokie tikslūs biudžetai, jų paskirstymai, koks finansavimo poreikis iš valstybės biudžeto. Tada bus daromi apibendrinimai ir priimami optimalūs sprendimai. Užsiminta, kad intensyviai diskutuojama su Finansų ministerija dėl socialinių paslaugų apimčių plėtros, tikimasi, kad bus gaunama daugiau finansavimo iš Europos atsigavimo fondo.

Susitikime taip pat pristatyta Barstyčių vaikų globos namų situacija. Dėl Institucinės globos namų pertvarkos šiuose namuose vaikai galės gyventi iki 2023 m. gruodžio pabaigos. Pastatas atnaujintas, patalpos didelės, vaikai džiaugiasi aplinka, todėl prašoma, kad būtų leista ir toliau vienai vaikų šeimynai gyventi šiuose namuose, o likusias patalpas panaudoti kitoms socialinėms paslaugoms. Tačiau ministerijos atstovai labiau laikosi nuomonės, kad vaikams reikėtų būstą rasti rajono centre dėl geresnių socializacijos sąlygų, siūlė nuo 2024 m. Barstyčių vaikų globos namų patalpas nuomoti nevyriausybiniam sektoriui. Šis klausimas dar bus gvildenamas ir ieškoma kompromiso.

Kiek vėliau susitikime aptarta situacija dėl subsidijų skyrimo jaunoms šeimoms, kurios nori įsigyti būstą regionuose. Šiuo metu rajone yra dvi šeimos, kurios norėtų gauti subsidiją, tačiau turi laukti eilėje ir nerimauja, kiek ilgai tai truks. Ministerijos atstovai patikino, kad procesas yra dinamiškas, per dieną eilė sumažėja 5 ar 6 šeimomis, todėl mūsų rajono šeimoms subsidijų nereikės laukti ilgai, viskas turėtų išsispręsti dviejų ar trijų mėnesių eigoje.

Diskusijos metu iškeltas klausimas dėl užimtumo programų finansavimo, ši tema plačiau bus aptarta kitame susitikime.

Pasidžiaugta produktyvia diskusija, tikimasi, kad ilgainiui bus priimti tinkamiausi sprendimai.