Informacija dėl leidimo laikinai naudotis valstybine žeme

Paskelbta 5 birželio, 2024 m., skiltyje Pranešimai

2024 m. gegužės 22 d. gautas prašymas dėl leidimo laikinai naudotis valstybine žeme žemės ūkio veiklai vykdyti.

Informuojama, kad 0,1597 ha laisvos valstybinės žemės fondo žemės plotą pagal Nacionalinės žemės tarnybos 2021 m. spalio  26 d. išduotame leidime Nr. 15VĮ-1052-(14.15.2 E.) „Dėl leidimo laikinai naudotis valstybine žeme žemės ūkio veiklai vykdyti“ nurodytas sąlygas naudos dar vienus metus arba iki sprendimo perleisti valstybinį žemės plotą nuosavybėn, perduoti neatlygintinai naudotis ar išnuomoti priėmimo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki 2026 m. gruodžio 31 d. pagal naujai parengtą schemą.

Potvarkis ir schema