Sprendžiama Skuodo rajono Ylakių vaikų lopšelio-darželio patalpų problema

Paskelbta 17 rugsėjo, 2021 m., skiltyje Pranešimai

Jau keletą metų keliama problema – ikimokyklinio amžiaus vaikų Ylakių miestelyje daugėja, o teikti kokybiškas ugdymo paslaugas Ylakių vaikų lopšelyje-darželyje patalpų nebeužtenka.

Didelis būrys suinteresuotų asmenų 2021 m. rugsėjo 16 d. susitiko spręsti šios problemos. Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktorius Žydrūnas Ramanavičius, jo pavaduotojas Rokas Rozga, Švietimo, kultūros ir sporto bei Vietinio ūkio ir investicijų skyriaus specialistai, Skuodo rajono Ylakių vaikų lopšelio-darželio direktorė Živilė Rancienė, Ylakių seniūnijos seniūnas Vytautas Gudauskas, Skuodo rajono Ylakių gimnazijos direktorius Vaclovas Statkus ir Skuodo rajono kultūros centro direktorius Vidmantas Valinskis sprendė klausimą, kokias patalpas galėtų perduoti Ylakių vaikų lopšeliui-darželiui, kad būtų galima teikti kokybiškas bei higienos normas atitinkančias ugdymo paslaugas, nepabloginat kitų šiame pastate veikiančių įstaigų, t. y. Ylakių seniūnijos ir Skuodo rajono kultūros centro Ylakių filialo, darbuotojų padėties.

Norit užtikrinti visus  vaikų ugdymo įstaigai keliamus higienos normų reikalavimus, reikia perkelti tiek seniūnijos, tiek kultūros centro valdomas patalpas į kitas mažiau naudojamas patalpas, o tam reikalinga pastato rekonstrukcija ir remontas.

Svarstytas ir kitas sprendimo variantas – priešmokyklinio ugdymo grupes perkelti į Ylakių gimnaziją. Norint tinkamai įrengti tokias patalpas mokykloje, jas taip pat reikia remontuoti. Be to, papildomai įrengti tualetus, rūbines, sertifikuotą vaikų žaidimo aikštelę.

Po susitikimo Savivaldybės administracijos direktorius Žydrūnas Ramanavičius įpareigojo Vietinio ūkio ir investicijų skyriaus specialistus atlikti paskaičiavimus ir išsiaiškinti, kuris patalpų pertvarkymo variantas yra paprasčiausias ir ekonomiškai naudingiausias.