Skuodo tvenkinio paplūdimio smėlio ir maudyklos vandens kokybės stebėsena

Paskelbta 2 rugpjūčio, 2021 m., skiltyje Pranešimai

apsaugos ministro 2016 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. V-745 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. V-138 „Dėl Stebimų Lietuvos maudyklų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ ir Lietuvos higienos norma HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. V-76 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. V-1055 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ patvirtinimo“ pakeitimo“, 2021 metais atliekami Skuodo tvenkinio paplūdimio smėlio ir maudyklos vandens kokybės tyrimai. Tyrimus atlieka Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Klaipėdos skyrius.

Skuodo tvenkinio paplūdimio smėlio ir maudyklos vandens tyrimų 2021 metų kalendorinis

grafikas

Eil. Nr. Mėginių paėmimo vieta   Mėginių paėmimo data
Gegužė Birželis Liepa Rugpjūtis
1. Skuodo tvenkinys 21 1 15 29 13 27 10 24

Informuojame, kad 2021 m. gegužės 21 d., birželio 1, 14 ir 28 d., liepos 13 ir 27 d. paimti Skuodo tvenkinio paplūdimio smėlio ir maudyklos vandens mėginiai ir atlikti jų laboratoriniai tyrimai. Šio tvenkinio paplūdimio smėlio ir maudyklos vandens kokybės rodikliai atitiko Lietuvos higienos normoje HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reglamentuotus reikalavimus – Skuodo tvenkinio paplūdimio maudykloje maudytis galima.