Skuodo socialinių paslaugų šeimai centras teikia transporto paslaugas Skuodo rajono gyventojams

Paskelbta 8 spalio, 2021 m., skiltyje Aktualu, Naujienos

Jau kurį laiką buvo sprendžiamas klausimas, kaip efektyviau padėti rajono gyventojams, kurie susiduria su transporto sunkumais po darbo valandų ir savaitgaliais, kai nuvežus greitosios medicininės pagalbos transportu, asmenys nėra guldomi į ligoninę ir neturi galimybių grįžti iš jos.

Ieškant sprendimų, kaip teikti transporto paslaugas, kad jomis galėtų pasinaudoti daugiau žmonių, 2018 m. balandžio mėnesį patvirtinta transporto paslaugų teikimo tvarka pakoreguota, o naujoji patvirtinta 2021 m. rugsėjo 30 d. įvykusiame Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje.

Naujame Transporto paslaugų teikimo ir mokėjimo už paslaugas tvarkos apraše (toliau – tvarkos apraše) nustatyti transporto paslaugų teikimo atvejai ir nurodoma, kam teikiamos šios paslaugos.

Transporto ir palydėjimo paslaugos teikiamos asmenims, kurie dėl ligos ar senatvės turi judėjimo ar proto negalią ir dėl to, ar dėl nepakankamų pajamų, negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu, ir kurių šeimos nariai dėl objektyvių priežasčių negali suteikti jiems transporto paslaugų.

Gauti transporto paslaugas turi teisę Skuodo rajone gyvenantys ir deklaravę gyvenamąją vietą arba įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą Skuodo rajono savivaldybėje Lietuvos Respublikos piliečiai bei užsieniečiai, tarp jų ir asmenys be pilietybės, turintys leidimą nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje.

Transporto paslaugų skyrimą ir teikimą organizuoja Skuodo socialinių paslaugų šeimai centras (toliau – Centras).

Transporto paslaugos gali būti teikiamos vykstant į (iš):

  1. gydymo ir reabilitacijos įstaigas, į Gydytojų konsultacinę komisiją ar Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą;
  2. planines ambulatorines hemodializės procedūras;
  3. techninės pagalbos priemonių pristatymui į namus ar grąžinimui į Centrą;
  4. socialines ir kitas paslaugas teikiančias įstaigas;
  5. iš gydymo įstaigų bet kuriuo paros metu, savaitgaliais ir švenčių dienomis, kai, nuvežus greitosios medicininės pagalbos transportu, asmenys nėra guldomi į ligoninę.

Transporto paslaugos teikiamos darbo dienomis, atsiradus būtinybei, kai asmuo, nuvežtas greitosios medicininės  pagalbos transportu, neguldomas į ligoninę, transporto paslaugos teikiamos ištisą parą ir savaitgaliais.

Kitais atvejais asmuo, pageidaujantis gauti transporto paslaugas, ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas pateikia Skuodo socialinių paslaugų šeimai centrui prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti.

Transporto paslaugas pageidaujantis gauti asmuo privalo pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie kelionės datą, laiką, maršrutą, lydintį asmenį (jeigu toks yra), asmens (šeimos) pajamas.

Asmuo, pageidaujantis gauti transporto paslaugas parvykimui iš ligoninės, pasirašo sutikimą, kad už suteiktą transporto paslaugą apmokės: per tris darbo dienas nuo parvykimo dienos asmuo pateikia Skuodo socialinių paslaugų šeimai centrui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę ar leidimą gyventi Lietuvoje). Transporto paslaugomis pasinaudojęs asmuo privalo per 5 darbo dienas po paslaugos suteikimo sumokėti už suteiktas paslaugas.

Transporto paslaugos kaina – 0,32 Eur  už 1 kilometrą. Tvarkos apraše detaliau nurodoma, kokiais atvejais taikomi mažesni paslaugos įkainiai.

Dėl bendros informacijos apie transporto paslaugas kreiptis į Socialinių paslaugų šeimai centrą darbo dienomis tel. (8 440)  52 262, dėl paslaugų bet kuriuo paros metu, savaitgaliais ir švenčių dienomis tel. 8 631  33 952.

Tvarkos aprašas

Prašymas