Skuodo socialinių paslaugų šeimai centras teikia transporto paslaugas Skuodo rajono gyventojams

Paskelbta 29 birželio, 2021 m., skiltyje Naujienos

Pasitaiko situacijų, kad rajono gyventojai neturi galimybių patys nuvykti į gydymo įstaigas ar grįžti iš jų. Tokiu atveju pagelbėti gali Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro teikiama transporto paslauga.

Gauti transporto paslaugas turi teisę Skuodo rajone gyvenantys ir deklaravę gyvenamąją vietą arba įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą Skuodo rajono savivaldybėje Lietuvos Respublikos piliečiai bei užsieniečiai, tarp jų ir asmenys be pilietybės, turintys leidimą nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje.

Transporto paslaugos gali būti teikiamos vykstant į (iš): gydymo ir reabilitacijos įstaigas, į Gydytojų konsultacinę komisiją ar Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą; planines ambulatorines hemodializės procedūras; socialines ir kitas paslaugas teikiančias įstaigas. Paslauga galima pasinaudoti, kai reikalingas techninės pagalbos priemonių pristatymas į namus ar grąžinimas į Skuodo socialinių paslaugų šeimai centrą. Neįgaliųjų nevyriausybinės organizacijos gali vykti į įvairius renginius ir kt.

Transporto paslaugomis gali naudotis šie fiziniai ir juridiniai asmenys (toliau – asmenys):

 • neįgalūs asmenys, kurie dėl ligos ar senatvės turi judėjimo ar proto negalią ir dėl to negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu:
 • neįgalūs vaikai, su fizine, proto ar kompleksine negalia;
 • asmenys, kurie yra pripažinti nedarbingais (0–25 procentai darbingumo) ir turintys judėjimo ar proto negalią;
 • asmenys, kurie yra pripažinti iš dalies darbingais (30–55 procentai darbingumo) ir turintys judėjimo ar proto negalią;
 • asmenys, kuriems nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis ir turintys judėjimo ar proto negalią;
 • asmenys, kuriems nenustatytas darbingumo ar specialiųjų poreikių lygis, po operacijų, patyrusiems traumų, susižalojimų ar kitų sveikatos sutrikimų;
 • asmenys, kuriuos reikia parvežti į namus iš VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės Skuodo filialo Priėmimo skyriaus (kai nėra guldomi į ligoninę) pagal gydytojų pranešimą ar asmens prašymą;
 • Skuodo rajono neįgaliųjų nevyriausybinės organizacijos;
 • Skuodo socialinių paslaugų šeimai paslaugų gavėjai (socialinės rizikos šeimos ir jų vaikai, vaikai su negalia,  senyvo amžiaus asmenys ir  suaugę asmenys su negalia, smurtą patyrę  asmenys ir šeimos).

Skuodo rajono ribose transporto paslaugos aukščiau išvardintiems asmenims teikiamos nemokamai.

Už suteiktas transporto paslaugas (asmenys) šeimos moka šiais atvejais:

 • kai asmenys patys negali pasiimti ar grąžinti iš Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro (-ui) techninių pagalbos priemonių;
 • vykstant į kitus miestus ar į rajonus Skuodo rajono savivaldybės tarybos patvirtinto Transporto paslaugų teikimo ir mokėjimo už paslaugas tvarkos aprašo nustatyta atvejais.

Dėl detalesnės informacijos kreiptis į Skuodo socialinių paslaugų šeimai centrą telefonu  (8 440)  522 62.