Skuodo rajono vaikai dalyvaus neformaliojo vaikų švietimo programose, skirtose vasaros poilsiui

Paskelbta 18 birželio, 2021 m., skiltyje Naujienos

2021 m. vasarą Skuodo rajone bus vykdomos savivaldybės lėšomis finansuojamos 4 neformaliojo vaikų švietimo programos, skirtos vaikų vasaros poilsiui.

Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. A1-402 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo“, paskirstytos lėšos šių programų įgyvendinimui.

Įsakymas

Eil. Nr. Mokykla, organizacija Programos pavadinimas Projekto vykdymo laikas Vadovas Vaikų skaičius

 

Projekto vykdymo vieta
1. Skuodo Bartuvos progimnazija Vaikų vasaros poilsio stovykla „Kuriančioji meilė“ (ateitininkai) 2021-06-23

2021-06-27

Stanislava Sandarienė 50 Stovyklavietė „Edeno sodas, Šventosios g. 1, Šventoji.
2. Skuodo rajono savivaldybės administracijos kūno kultūros ir sporto centras Sporto turizmo stovykla „Pamaina“ 2021-06-28

2021-08-04

Antanas Donėla 74 Smilčių g. 14, Palanga

Birutės g. 34, Palanga

3. Skuodo atviras jaunimo centras Vaikų vasaros poilsio  stovykla „Skautiškas nuotykis“ 2021 m. liepos 19-23 d. Soneta Miltenytė 25 „Šauklių pirtelė“, Mosėdžio g. 3, Šauklių k.
4. Aleksandrijos pagrindinė mokykla Vaikų vasaros poilsio stovykla „Atradimų vasara“ 2021-06-28 (5 d.)

2021-08-23 (5 d.)

Daiva Lukošienė 30 Liepų g. 9, Aleksandrijos k.