Skuodo rajono švietimo įstaigų pasitarime – švietimo aktualijos šalyje ir rajone

Paskelbta 10 rugsėjo, 2021 m., skiltyje Naujienos

Švietimo aktualijos ir atitinkamos specifinės žinios labai svarbios pradėjus vėl naujus mokslo metus. Rugsėjo 8 d. vyko tradicinis pirmasis šiais mokslo metais Skuodo rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas, kuriame apžvelgta bendra švietimo situaciją rajone ir visoje Lietuvoje, diskutuota dėl ateities perspektyvų, išklausyti įvairūs su vaikų ugdymu susiję pranešimai.

Pasitarimo pradžioje visus pasveikino, sėkmingų metų palinkėjo ir pasidžiaugė, kad mokiniai mokosi kontaktiniu būdu, Savivaldybės meras Petras Pušinskas, Savivaldybės mero pavaduotoja Daiva Budrienė, Savivaldybės administracijos direktorius Žydrūnas Ramanavičius, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Rokas Rozga.

Pasitarime Skuodo rajono švietimo bendruomenę sveikino ir skaitė pranešimą  Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Regioninės politikos analizės skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Kazakauskienė. Pranešimu labiau gilintasi į švietimo būklę rajone ir kaitos tendencijas.

Skuodo rajono savivaldybės  administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Renata Kilijonienė kalbėjo apie 2021–2022 mokslo metų aktualijas.

Apie ikimokyklinio ugdymo svarbą vaikams plačiau pasakojo Skuodo vaikų lopšelio-darželio direktorė Audronė Pitrėnienė ir jos pavaduotoja ugdymui Simona Jurčė.

Mosėdžio gimnazijos direktorė Audronė Šverienė plačiau išdėstė hibridinio mokymo principus.

Detaliau apie psichologinį atsparumą ir įtraukųjį ugdymą kalbėjo Skuodo rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė Snieguolė Andrutienė.

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorės pavaduotoja visuomenės sveikatai Dalia Petrikienė skaitė pranešimą tema „Sveikatos prioritetai 2021–2022 mokslo metais ir pagalbos mokyklai galimybės psichinės sveikatos stiprinimo srityje“.

 

2021–2022 m. m. švietimo įstaigos

3 vaikų lopšeliai-darželiai – 467 vaikai:

Skuodo vaikų lopšelis-darželis (2 korpusai) – 325 vaikai;

Skuodo r. Ylakių vaikų lopšelis-darželis – 74 vaikai;

Skuodo r. Mosėdžio vaikų lopšelis-darželis – 68 vaikai.

 

6 bendrojo ugdymo mokyklos – 1580 mokinių:

Skuodo Bartuvos progimnazija – 569 mokiniai,

Lenkimų Simono Daukanto mokyklos-daugiafunkcio centro skyrius –15 mokinių;

Skuodo r. Mosėdžio gimnazija – 353 mokiniai;

Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazija – 265 mokiniai;

Skuodo rajono Ylakių gimnazija – 245 mokiniai;

Skuodo rajono Barstyčių pagrindinė mokykla – 68 mokiniai;

Skuodo r. Aleksandrijos pagrindinė mokykla – 65 mokiniai.

 

2 neformaliojo vaikų švietimo mokyklos :

Skuodo meno mokykla ir Mosėdžio bei Ylakių skyriai;

Skuodo r. savivaldybės kūno kultūros ir sporto centras.

 

Kitos įstaigos:

Skuodo rajono savivaldybės psichologinė pedagoginė tarnyba;

VšĮ Skuodo amatų ir paslaugų mokykla – 189 mokiniai (iš jų 51 mokosi pagal vidurinio ugdymo programą).

 

Pedagogai

Pedagogų skaičius mokyklose – 275 asmenys.

Pedagogų amžiaus vidurkis rajone – 51 metai.

52 proc. pedagogų yra aukštos (metodininko, eksperto) kvalifikacijos.

95 proc. atitinka nustatytus kvalifikacijos ir išsilavinimo reikalavimus.

Apie 7 proc. pensinio amžiaus.